Sbor dobrovolných hasičů Pouchov patřil k těm největším. Spolek byl založen před 135 lety. Nyní je však pouchovský sbor dobrovolných hasičů zařazen již do kategorie „hlídek“. „Současné technické vybavení a i personální obsazení nedovolují přímou účast na vlastní požární činnosti. Momentálně je aktivita sboru zaměřená zejména na údržbu sborové chalupy v Horní Malé Úpě. V rámci společenských akcí na Pouchově pořádáme dětský den a tradiční ples,“ vysvětluje Pavel Pavlovič, jednatel Sboru dobrovolných hasičů Pouchov.

Na území Statutárního města Hradec Králové je k 1. lednu 2018 celkem 11 občanských sdružení Sboru dobrovolných hasičů.

V kategorii Jednotek požární ochrany III jsou zařazeny jednotky Sboru dobrovolných hasičů Svinary, Třebeš, Plácky, Malšova Lhota, Plačice a Březhrad. V kategorii Jednotky požární ochrany V je zařazena jednotka Sboru dobrovolných hasičů Malšovice. V Pouchově, Plotišti nad Labem, Ruseku a Pileticích se nacházejí požární hlídky.

Hasiči. Ilustrační snímek.
Myštěveští hasiči trénují na srpnové soutěže