Počátky hasičství se v Nechanicích datují do roku 1867, kdy byl založen Sokol nechanický, který do svého působení pojal i hasičskou myšlenku. V roce 1874 se přeměnil v jednotu hasičskou a jako takový působil až do roku 1878.

Roku 1878 se hasičský sbor opět přeměnil v jednotu sokolskou pod názvem Tělocvičná a hasičská jednota Sokol v Nechanicích, která do svých úkolů přijala hasičství za jeden z prvních. V tomto složení trval Sokol nechanický až do roku 1900, kdy omezil svoji činnost pouze na úkoly přikázané sokolstvu.

Město Nechanice, které na svůj nemalý náklad pořídilo hasičské nářadí a náčiní, vydržovalo v letech 1900 až 1905 dobrovolný, avšak naprosto neorganizovaný hasičský sbor, což vedlo stále k mnohým nepříjemnostem. A v tomto zmatku, který zde vládl, byl založen v roce 1905 Sbor dobrovolných hasičů v Nechanicích.

Sbor několikrát ročně vyjíždí k dopravním nehodám, požárům, likvidacím spadlých stromů přes vozovku a k dalším událostem.

Hasiči pořádají také někokolik soutěží a organizují sběr starého železa.

Dobrovolní hasiči prošli kurzem zdravotních znalostí.
Dobrovolní hasiči prošli kurzem zdravotních znalostí