Sbor dobrovolných hasičů Humburky byl místními nadšenci založen roku 1898. Impulsem byl požár mlýna. Křest ohněm dostal sbor při požáru stodoly hostince „u Ryků“. V roce 1934 byla zakoupena motorová stříkačka Mára. Přírůstkem do vozového parku se v roce 1969 stalo vozidlo GAZ alias Máňa, které sloužilo až do roku 2005.

Zdejší hasiči jsou pro obec vytrvalými pomocníky. Zvelebují své okolí a pomáhají s pořádáním dětských dnů. V požárním sportu se dvě družstva mužů účastní okrskových a jiných soutěží. Od roku 2005 humburští hasiči organizují vlastní závod „O pohár starosty obce“.

Jako poděkování a výraz vděčnosti humburští zastupitelé pořídili sboru v roce 2003 slavnostní prapor. Hasiči z Humburk mají také vlastní historickou jednotku, která pečuje o starou požární techniku, se kterou se účastní přehlídek sborů.

V obci funguje i sbor dětských hasičů. V roce 2014 se konala první schůze malých hasičů, kterým se v obci hojně věnuje Ježek Petr a Ježková Simona. Bodlinky Humburky první dubnový víkend oslavily vítězství. „Na letošních prvních závodech v Březhradě mladší družstvo obsadilo krásné 2. místo a družstvo starší krásné 3. místo. Všem moc gratulujeme. Děkujeme rodičům, co nám na závodech pomohli, a děkujeme Ondrovi Šedivému za odvoz dětí. Velmi nás také potěšilo, že nás na závody přijel povzbudit i starosta SDH pan Starý,“ uvedla vedoucí sboru Ježková Simona.