Sbor dobrovolných hasičů Puchlovice byl založen v roce 1909. „V tehdejší době byla za finanční pomoci obecního úřadu pořízena hasičská stříkačka tažená koňmi, kterou dodnes vlastníme, a je ve funkčním stavu. Ve vybavení máme přenosnou hasičskou stříkačku PS 12. Činnost hasičů byla a je na slušné úrovni. V minulých letech byla zrekonstruována hasičská zbrojnice,“ uvedl Josef Pavlíček, starosta Sboru dobrovolných hasičů Puchlovice.

V současné době je činnost hasičů zaměřena jak na nácvik preventivních akcí, školení členů JSDH obce, tak na pořádání různých kulturních akcí. Hasiči se pravidelně účastní okrskových soutěží. Kulturní činnost je zaměřena na pořádání tradičních hasičských bálů, zábav a dalších společenských akcí, a to nejen pro hasiče. „Naše současná aktivita směřuje na údržbu techniky, sbor dobrovolných hasičů se aktivně podílí na úpravě obce a zařízení pro širokou veřejnost. V současné době má sbor 50 členů a členek, každý třetí občan obce je tedy zapojen do naší činnosti. Velkou podporu máme od zdejšího obecního úřadu, který nás finančně a hmotně podporuje. V poslední době se nám daří nábor mladých nových členů. Tato skutečnost skýtá záruky pro existenci a další rozvoj sboru do budoucnosti,“ pokračoval starosta a dodal, že rok 2019 je pro sbor velmi významný. „Připomínáme si 110. výročí založení našeho sboru. Z tohoto důvodu máme připraveno několik akcí. Letos v květnu v rámci tohoto výročí jsme uspořádali okrskovou soutěž v požárním sportu za účasti okolních sborů. Akce se účastnilo i jedno družstvo žen z Roudnice a dvě družstva veteránů. Na závěr soutěže nám předvedli požární útok nejmladší hasiči a hasičky z Roudnice. Tato akce byla velmi zdařilá.“

V září hasiči plánují uspořádat slavnostní valnou hromadu, kde mj. budou zasloužilým členům sboru předány věrnostní stužky a svazová vyznamenání, jako uznání za dlouholetou prospěšnou práci pro hasičský sbor.

SDH Roudnice.
Hasiči v Roudnici přilákali do sboru i mladé talenty