Další informace a přiběhy najdete na www.denik.cz/hasici

Známe je všichni. Krotí ničivé plameny i divokou vodu, poradí si s ekologickou havárií i s následky dopravní nehody. Lidé svatého Floriána jsou zkrátka tam, kde je potřeba pomoci.

Hasiči z Dolního Přímu likvidovali i požár tvrze

Tentokrát jsme zamířili do malebné obce Dolní Přím. Počátky dobrovolného hasičství místní datují do roku 1892. V té době se sbor skládal z dolno a horno přímských hasičů. Tento stav trval až do roku 1910, kdy se hasiči rozdělili na dva sbory.

SDH Dolní Přím funguje jako jednotka požární ochrany s označením V. To znamená, že je předurčen k likvidováni požárů ve své obci. Naposledy přímští hasiči vyjížděli k ohni v roce 1994 při požáru místního zámku.

Ve zbrojnici postavené svépomocí v roce 1993 mají hasiči k dispozici dvě stříkačky a starší dodávkové auto s přívěsem. K jejich technice patří také historická ruční čtyřkolová zápřahová stříkačka. Chybějí však koně na zápřah a také kolečka se místním ochráncům rozbila.

„Dlouholetou tradicí je pořádání hasičského plesu, podzimní členské schůze spojené s opékáním prasete a výroční valné hromady, na kterou mladí hasiči připravují vystoupení v podobě divadelního představení, básniček nebo cvičení,“ popisuje Jana Burketová, jedna z hasiček.

Další aktivity sboru jsou úzce spojené přímo s obcí. Jejich hasičská technika je využívána při úklidu koupaliště či třeba čistění kanalizace.

„Spolupracujeme i při pořádání kulturních akcí jako jsou mikulášská besídka, dětský karneval a dětský den. Nejzáslužnějším činem sboru je každoroční sběr odpadků v příkopech podél cest v okolí obcí Dolní Přím, Horní Přím, Nový Přím, Probluz a Jehlice,“ říká Burketová.

Dolnopřímští hasiči si cení dobré spolupráce s vedením obce. „Za to nejen panu starostovi patří z naší strany velký dík,“ uzavírá Jana Burketová.

KOZLŮV POČIN:

Nyní ve sboru působí dvě soutěžní družstva mužů, která se účastní Východočeské, Podorlické, Podkozákovské a Jizerské ligy. Družstvo žen zápolí v Poháru starosty OSH Hradec Králové v požárním útoku. Letos sbor také oslavil 10. výročí založení oddílu mladých hasičů, kteří si říkají „Drakouši“. Každoročně se zapojují do hry mladých hasičů Plamen. Již tradičně se na závěr sezony obě družstva mužů účastní recesní soutěže „O putovní pohár VŘSR – memoriál V. I. Lenina“.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

JAN PRUŠKA