Další informace a přiběhy najdete na www.denik.cz/hasici

Díky sbírce si před sto lety koupili látku na oděv

Činnost dobrovolných hasičů bývá mnohdy stejně obtížná jako práce jejich profesionálních kolegů. A protože by neměla být opomíjena, Deník bude každý čtvrtek přinášet vizitku jednoho sboru dobrovolných hasičů (SDH) z Hradecka spolu s připomenutím jeho nejvýznamnějšího počinu.

Tentokrát seriál svatého Floriána pokračuje v obci Sovětice. Zdejší sbor dobrovolných hasičů byl založen rolníkem Františkem Všetečkou, jemuž se podařilo nadchnout pro myšlenku některé další občany. Ti jeho nápad v roce 1903 zrealizovali.

Základní vybavení si hasiči opatřili díky sbírce mezi občany a také s vydatnou pomocí obecního úřadu. Šlo o ruční stříkačku, háky, hadice, sekyry a plátno na oděvy.

V současné době tvoří členskou základnu SDH Sovětice převážně obyvatelé Sovětic, ale také Horní Černůtky, Sadové, Lubna a Hněvčevse. Celkem zde působí 49 mužů, 22 žen a 28 dětí.

K dispozici mají přenosné stříkačky PS 12, PS 8 a také historickou stříkačku DS 16 Stratílek z roku 1936.

SDH Sovětice pomáhá při úhynu ryb provzdušňováním vody, účastnil se zásahu při požáru v Dohalicích, jeho členové sbírají železo, uklízejí černé skládky, likvidovali spadlé stromy. Pomáhali také při letošních záplavách, které částečně zasáhly přímo i Sovětice.

Práce ve sboru není jen plná povinností, ale také zábavy. Každý rok se sovětičtí hasiči účastní několika soutěží: okrskové soutěže, pohárů starostů obcí a dálkové přepravy vody. Připravují hasičský ples ve spolupráci s kolegy z Hněvčevse, dále čarodějnický rej, dětské dny, silvestrovské oslavy i tábor pro děti.

„Do budoucna bychom chtěli i nadále pracovat s dětmi, účastnit se soutěží, pořádat kulturní akce v obci. Hodláme také vybudovat zázemí a obnovit a udržovat naši techniku,“ prozrazuje plány starosta Aleš Krátký.

„Nyní rekonstruujeme hasičskou zbrojnici, kde je ještě potřeba rozšířit a zastřešit vjezd, zateplit okna a nakoupit vybavení do společenských prostor,“ uzavírá Aleš Krátký.

Kozlův hasičský počin

Místní sbor dobrovolných hasičů si zakládá na svých nejmenších svěřencích. Říká se jim Sovičky. Celkem je Soviček osmadvacet, z toho aktivních je sedmnáct členů. Mladí hasiči se účastní okrskových soutěží, bojují v celostátní hře Plamen, navštěvují i různé zájmové kroužky. „Sovičky máme od roku 2007 a chtěli bychom s jejich tréninkem pokračovat, protože jen s mladými hasiči udržíme tradici sboru v naší obci,“ vysvětluje starosta Aleš Krátký zájem o výchovu nejmenších požárníků.
Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

JAN PRUŠKA