Forrest Gump

Forrest Gump je americký film režiséra Roberta Zemeckise natočený v roce 1994 na motivy stejnojmenné knihy Winstona Grooma z roku 1985. Film dosáhl velkého úspěchu u diváků a vydělal přes 667 milionů dolarů. Film vypráví příběh jednoduchého muže, Forresta Gumpa, který se i přesto, že má pouze IQ 75, setká s mnoha historickými osobnostmi, včetně tří amerických prezidentů a je přítomen u mnoha historických událostí.

Emotivních scén je ve snímku několik. Jistě mezi ně patří také velmi dojemný dialog Forresta Gumpa v podání Toma Hankse a Jenny Curran, jenž ztvárnila Robin Wrightová, ve kterém se Forrest dozvídá, že má syna.

Od času 2:38

| Video: Youtube

Jak zní scéna, při níž jedno oko nezůstane suché, v originále?

Jenny: This is my very good friend mr. Gump. Can you say hi to him.
Chlapec: Hello mr. Gump.
Forrest: Hello.
Chlapec: Well can I go watch TV?
Jenny: Yes, just keep it low.
Forrest: You are a mom Jenny.
Jenny: I‘m a mama. His name‘s Forrest.
Forrest: Like me.
Jenny: I named him after his daddy.
Forrest: He got daddy named Forest too?
Jenny: You are his daddy Forrest. Forrest look at me, look at me Forrest. There‘s nothing you need to do, okay. You didn‘t do anything wrong, okay? Isn‘t he beautiful?
Forrest: It‘s a most beautiful. Thing I‘ve ever seen. But is he smart?
Janny: He‘s very smart. He‘s one of the smartest of his class. Yeah it's ok, go to him.

Překlad:

Jenny: To je můj velmi dobrý dobrý přítel, pan Gump. Řekneš mu ahoj?
Chlapec: Ahoj pane Gump.
Forrest: Ahoj.
Chlapec: Můžu se jít dívat na televizi?
Jenny: Ano, jen to měj potichu.
Forrest: Ty jsi máma, Jenny.
Jenny: Jsem máma. Jmenuje se Forrest.
Forrest: Jako já.
Jenny: Pojmenovala jsem ho po jeho otci.
Forrest: Jeho táta se taky jmenuje Forrest?
Jenny: Ty jsi táta jeho Forreste. Forreste podívej se na mě, podívej se na mě Forreste. Není potřeba nic dělat, neudělal jsi nic špatného, dobře? Není krásný?
Forrest: Je to ta nejkrásnější věc, kterou jsem kdy viděl. Je chytrý?
Jenny: Je velmi chytrý. Je jedním z nejchytřejších ve třídě. Jo, to je v pořádku, bez za ním.

Pretty Woman

Pretty Woman je americká romantická komedie natočená režisérem Garrym Marshallem v roce 1989, slavnou premiéru měl snímek o rok později. V hlavních rolích se zde setkali Julia Robertsová jako Vivian Wardová a Richard Gere v roli Edwarda Lewise. Film je plný vtipných scén, ve kterých se střetává svět bohatého obchodníka s chudou dívkou – prostitutkou z ulice. Pamatujete si tu legendární pasáž, ve které vezme Edward Vivian nakupovat?

Do času 1:02

| Video: Youtube

Jak zní vtipná scéna v originále?

Vivian: People are looking at me.
Edward: They‘re not looking at you, they‘re looking at me.
Vivian: The stores are not nice to poeple. I don‘t like it.
Edward: Stores are never nice to people, they‘re nice to credit cards. Okay, stop fidgeting. Get rid of your gum.

Vivian vyplivne žvýkačku jen tak na ulici.

Edward: I don‘t believe you did that.
Obchodník: I am Mr. Hollister, the manager. May I help you?
Edward: Edward Lewis.
Obchodník: Ah, yes, sir.
Edward: You see this young lady over here?
Obchodník: Yes.
Edward: Do you have anything in this shop as beautiful as she is?
Obchodník: Oh, yes. Oh, no! No, no, no, I‘m saying we have many things as beautiful as she would want them to be. That‘s the point I was getting at, and I think we can all agree with that. That‘s why when you came in….
Edward: Excuse me. We‘re gonna need a few more people helping us. I‘ll tell you why. We‘re going to be spending an obscene amount of money in here. So we‘re going to need a lot more help sucking up to us. That‘s what we really like. You understand that.
Obchodník: Sir, you‘re in the right store and the right city for that matter.

Překlad:

Vivian: Lidé se na mě koukají.
Edward: Nedívají se na tebe, dívají se na mě.
Vivian: Obchody nejsou příjemné, nelíbilo se mi tam.
Edward: K lidem milý nebývají, ke kreditním kartám ano. Dobře, přestaň se vrtět. Zbav se žvýkačky.

Vivian vyplivne žvýkačku jen tak na ulici.

Edward: Nevěřím, žes to udělala.
Obchodník: Jsem Hollister, manažer. Můžu vám pomoci?
Edward: Edward Lewis.
Obchodník: Ano, pane.
Edward: Vidíte tuto mladou dámu?
Obchodník: Ano.
Edward: Máte v tomto obchodě něco tak krásného jako ona?
Obchodník: Oh jistě. Oh ne! Ne, ne, ne. Říkám, že máme mnoho věcí tak krásných, jak by si přála. To je bod, ke kterému jsem dospěl, a myslím, že s tím můžeme všichni souhlasit. Proto, když jste přišel …
Edward: Promiňte. Potřebujeme, aby nám pomohlo ještě několik lidí. Řeknu vám proč, hodláme u vás utratit nechutnou sumu peněz. Budeme potřebovat mnohem víc pomoci. To by se nám opravu líbilo. Rozumíte mi?
Obchodník: Pane, jste ve správném obchodě a ve správném městě.

Pulp Fiction: Historky z podsvětí

Pulp Fiction je americký kultovní akční film a černá komedie, kterou v roce 1994 natočil režisér Quentin Tarantino. Jeden z nejznámějších dialogů tohoto snímku se odehrává v jedoucím autě mezi postavami dvou druhořadých zabijáků Vincentem Vegou v podání herce Johna Travolty a Julese Winnfielda, kterého hraje Samuel L. Jackson. Nejprve se spolu baví o hašišových barech, které Vincent navštívil při pobytu v Amsterdamu. Později spolu probírají rozdíly mezi USA a Evropou.

Od času 0:43 do 1:40

| Video: Youtube

Jak zní tento legendární dialog v originále?

Vincent: But you know, what the funniest thing about Europe is?
Jules: What?
Vincent: It‘s the little differences. I mean they got the same shit over there we got here, but just… just there they‘re a little different.
Jules: Example?
Vincent: Allright, when you could walk into a movie theatre in Amsterdam, and buy a beer. And I don‘t mean just like in an old paper cup. I‘m talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy beer at McDonald‘s. And you know what they call a Quarter Pounder with Cheese in Paris?
Jules: They don‘t call it a Quarter Pounder with Cheese?
Vncent: No, they got the metric system there, they wouldn‘t knouw what the fuck a Quarter Pounder is.
Jules: What‘d they call it?
Vincent: They call it Royale with Cheese.
Jules: Royale with Cheese. What‘d they call a Big Mac?
Vincent: Big Mac‘s a Big Mac, but they call it Le Big Mac.
Jules: Le Big Mac! What do they call a Whopper?
Vincent: I dunno, I didn‘t go into a Burger King. But you know what they put on french fries in Holland instead of ketchup?
Jules: What?
Vincent: Mayonnaise. I seen‘em do it man, they fuckin‘ drown‘em in this shit.

Překlad:

Vincent: Víš, co je na tý Evropě nejzvláštnější?
Jules: Co?
Vincent: Ty drobný rozdíly. Teda mají tam to samý, co máme tady, ale je to prostě jiný.
Jules: Příklad?
Vincent: Tak třeba přijdeš v Amsterdamu do kina a koupíš si klidně pivo, ale nemyslím do nějakýho podělanýho papírovýho kelímku, mluvím o sklenici piva. A v Paříži dostaneš pivo u Mekdonalda. A víš, jak říkají čtvrtlibráku se sýrem v Paříži?
Jules: Oni mu neříkají čtvrtlibrák se sýrem?
Vincent: Ne, mají tam metrický systém, věděli by kulový, co je to čtvrtlibrák.
Jules: Tak jak teda?
Vincent: Říkají mu Royale sýr.
Jules: Royale sýr. A co Big Mac?
Vincent: Big Mac je Big Mac, ale říkají Le Big Mac.
Jules: Le Big Mac. Jak říkají whopperu?
Vincent: Nevím, nešel jsem do Burger Kingu. Víš, co dávají v Holandsku na hranolky místo kečupu?
Jules: Co?
Vincent: Majonézu. Viděl jsem člověče, jak to dělají, jak to v tý sr--ce topí.

Láska nebeská

Láska nebeská, v originále Love Actually, je romantická komedie natočená v koprodukci Velké Británie, Francie a USA roku 2003. Snímek sleduje několik dvojic, které postupně poznávají lásku. Velmi známou scénou toho snímku se stal projev britského premiéra Davida, kterého hraje Hugh Grant, na tiskové konferenci uspořádané po jednání s prezidentem USA v podání Billiho Boba Thorntona. Na konferenci je přítomna také asistentka Natalie, již ztvárnila Martine McCutcheon, do které se premiér zakoukal hned při jejich prvním setkání. Projev je tedy určen i pro ni.

Čas od 0:41 do 1:38

| Video: Youtube

Jak zní scéna z oblíbeného romantického filmu v originále?

David: I Love that word relationship. Coves all manners of sins doesn‘t it. I fear that this has become a bad relationship. A relationship based on the president taking exactly what he wants and casually ignoring all those things that really matter to Britain. We may be a small country, but we are a great one too. Country of Shakespeare, Churchill, Beatles, Sean Connery, Harry Potter, David Beckham‘s right foot, David Beckham‘s left foot come to that. A friend who bullies us is no longer a friend and since bullies only respond to strength from now onward. I will be prepared to be much stronger and the president should be prepared for that.

Překlad:

David: Líbí se mi slovo vztah. Skrývají se za ním možné hříchy. Ale obávám se, že se z toho stal špatný vztah. Je to vztah založený na tom, že si pan prezident vezme, co chce a lhostejně ignoruje všechno ostatní na čem Británii opravdu záleží. Možná jsme malá země, ale také jsme významní. Země Shakespeara, Churchilla, Beatles, Seana Conneryho, Harryho Pottera, pravé nohy Davida Beckhama i jeho levé nohy, když na to přijde. Přítel, co nás šikanuje už není přítel a jelikož tyrani rozumí jedině síle, od teď jsem připraven na to, být mnohem silnější a pan prezident by na to měl být připraven.