Skandál v krajském hokeji, konkrétně v krajské lize na Královéhradecku. Už delší dobu se poměrně nahlas mluví o aféře kolem klubu z Nové Paky. Ten údajně porušoval pravidla a nasazoval vyšší počet hráčů na střídavý start, než bylo původně povoleno. A krajský svaz toto provinění odmítá trestat. Proč? Pravidla jsou přece pro všechny stejná, ne?

Vzhledem ke způsobu, jakým zodpovědné orgány Královéhradeckého krajského svazu ČSLH řeší závažné porušování pravidel a technických norem soutěže, se rozhodly zbývající kluby (Dvůr Králové, Jičín, Nové Město nad Metují, Jaroměř, Nový Bydžov, Třebechovice, Náchod) vydat společné prohlášení.

Co obsahuje?Prvním, kdo upozornil na problém, byl Dvůr Králové. V Zápise o utkání v Nové Pace (Dvůr vyhrál 9:3) ze dne 13. prosince 2015 bylo uvedeno, že na straně domácích do zápasu zasáhlo pět hráčů na střídavý start, čímž došlo k porušení ustanovení čl. 11 Technických norem Rozpisu soutěží 2015-16 Královéhradeckého kraje.

Maximálně tři hráči na střídavý start

Znění tohoto článku je následující: „Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) se povoluje hráčům do 22 let neomezeně, minimálně však na dobu 30 dnů. Hráčům starším 22 let se střídavý start nepovoluje. Do nejvyšší krajské soutěže mužů se povoluje střídavý start ze soutěží: I. liga, II. liga, Liga juniorů. V jednom utkání mohou nastoupit max. 3 takoví hráči."

Kluby uvádějí, že tento postup a podobný počet neoprávněně nasazených hráčů do zápasu praktikovala Nová Paka již před tímto zápasem a dělo se tak i po něm.

Jako reakci na tuto skutečnost, uvedenou v zápise, rozeslal KSLH 14. prosince 2015 klubům následující mail.

„STK upozorňuje na opravu technických norem v RS v soutěži KLM 2015-16. V bodu č. 11 se vypouští věta – V sezoně 2015-16 mohou v jednom utkání nastoupit max. 3 takoví hráči. Toto omezení bylo v pracovním návrhu RS. Vzhledem k tomu, že nebylo toto ustanovení odsouhlaseno Poradním výborem, aktivem klubů a není uvedeno v SDŘ ČSLH, STK upozorňuje kluby na neplatnost tohoto omezení."

Kluby považují toto vyjádření, vzhledem k formě, obsahu a datu rozeslání, jako znevážení celé soutěže, práce všech lidí, kteří se kolem hokeje snaží o fungování klubů, sponzorů i partnerů.

Proč se všechny ostatní kluby v soutěži řídily pravidly a dodržovaly veškerá ustanovení a jeden ne? Proč má být jeden klub zvýhodněn oproti ostatním nedodržováním stanovených pravidel a technických norem? Nebo snad tento klub jako jediný věděl o této skutečnosti a ostatním to bylo zamlčeno?
Je mnoho otázek, nicméně skutečnost je jasně daná. Jsou vydaná pravidla a ta se mají dodržovat. Pokud má dojít ke změně, musí k tomu dojít před soutěží a být o tom informováni všichni.

Proti výše uvedenému mailovému vyjádření podala sedmička klubů prostřednictvím HC Jičín protest, na který svaz reagoval následovně.

„Dne 29. prosince 2015 odeslal HC Jičín na adresu VV Královéhradeckého KSLH písemný protest proti porušování regulérnosti soutěže KLM. Sekretářka svazu předložila protest na zasedání VV KSLH dne 14. ledna 2016 a informovala, že HC Jičín nesplnil článek 602 SDŘ ČSLH v bodě 3, tzn. podání nejpozději třetí pracovní den po utkání, či rozhodnutí, kterého se protest týká. Na základě této skutečnosti VV Královéhradeckého KSLH protest HC Jičín neprojednal."

Vzhledem k tomu, že protest se netýkal pouze jednoho konkrétního utkání, ale souhrnu zápasů a formy reakce ze strany KSLH, podle názoru sedmičky klubů tedy neplatí pravidlo o třech pracovních dnech k podání protestu. Že by snad KSLH hájil zájmy jednoho klubu proti všem ostatním i proti vlastním pravidlům?

Proto se kluby dohodly na společném postupu ve snaze dosáhnout toho, aby KSLH dodržoval a postupoval dle platných pravidel a technických norem soutěže. Kluby podají společný protest na postup KSLH ve věci dodržování čl. 11 technických norem, který dávají na vědomí nejvyšším orgánům ČSLH.

V krajním případě nenastoupí k duelu

V případě, že i nadále nebude dodržováno toto pravidlo a KSLH bude tuto skutečnost přehlížet a z nějakého důvodu bránit, jsou oddíly v krajním případě rozhodnuty nenastupovat do utkání s klubem, jenž toto pravidlo vědomě porušuje.

Postup sedmičky klubů není namířen proti BK Nová Paka či konkrétní osobě, ale veškerou snahou je přimět KSLH k činnosti, k níž je také určen. Jde o dohled nad dodržováním všech pravidel soutěže, kterou svým jednáním vědomě znehodnocuje a činí neregulérní.