Na programu byly ve středu listinné důkazy a závěrečné řeči. Obžalovaný Pavel J. společně se svým obhájcem Pavlem Novotným předložili senátu nový dokument, a to potvrzení o finanční transakci.

„Předevčírem došlo k úhradě 70 tisíc korun na účet rodiny poškozeného. Jedná se o náhradu škody, ale není určena za úmrtí ale za skutek, ke kterému došlo na Moravě a následně v obci Lubná. Částka odpovídá tomu, co obžalovaný Pavel J. spáchal. Peníze jsou určené matce, babičce a sestře poškozeného,“ vysvětlil obhájce Pavla J. Pavel Novotný. Peníze vyplatil manžel matky Pavla J.

Následně obžalovaný se svým obhájcem požádal o předvolání dalších asi osmi svědků, vypracování posudků nebo o vyšetřovací pokus, zda lze získat DNA z křovinořezu. Pavel J. se dokonce nabídl jako dobrovolník na tento pokus. Nicméně předseda senátu Jan Šlosar nechal přečíst výpověď jednoho svědka a další dokazování zamítl. „Další dokazování je v tuto chvíli zbytečné,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda senátu Jan Šlosar.

Hlavní líčení míří k rozsudku, který padne ve čtvrtek. Na řadě jsou závěrečné řeči a návrhy, které se protáhnou do čtvrtečního dopoledne. Státní zástupkyně Lenka Faltusová v závěrečné řeči upozornila na brutální čin a trvá na udělení výjimečných trestů pro oba obžalované. Obžalovaný Pavel J. nicméně nadále popírá, že by se účastnil trestné činnosti v domě na Pohodlí.

„Jeho výpověď je rozporuplná a vykazuje rozpory s výpovědí v přípravném řízení, druhého obžalovaného Alexandra G. a několika svědků. Výpověď Alexandra G. z přípravného řízení považuji za věrohodnou a odpovídá průběhu událostí v červenci roku 2022,“ uvedla v závěrečné řeči státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Nesrovnalosti ve výpovědích Pavla J. odhalily mimo jiné telefonní hovory a zprávy. Navíc dvěma svědkyním hrozí trestní stíhání. „Matka obžalovaného Pavla J. a jedna svědkyně nevyužily právo nevypovídat. Jejich výpovědi ale považujeme za nevěrohodné, ukázaly to i nahrávky telefonních hovorů z vazební věznice. Vystavují se stíhání za křivou výpověď,“ doplnila Faltusová. Matka obžalovaného měla kontaktovat synovu přítelkyni, aby vypovídala a zajistila, co má přesně vypovídat.

Telefon je černá skříňka našich životů, a to se potvrdilo i v případě Pavla J. Lustrace telefonních čísel totiž ukázala, že v době, kdy byl týraný mladík ve sklepě domu na Pohodlí, komunikoval Pavel J. s přítelkyní, aby za ním přijela právě do Pohodlí.

Státní zástupkyně upozornila na zvláště závažný trestný čin. „Podle znaleckého posudku zejména u Pavla J. šlo o jednání, které mělo sytit jeho anomální osobnost. V okamžiku převozu poškozeného do Pohodlí a ukřižování za ruce na traverzu prolomili hranici mezi nedbalostí a nepřímým úmyslem. Neposkytli poškozenému pomoc, ani nezavolali záchrannou službu. Naopak aplikovali lék, o němž neměli žádné povědomí. Jednalo se o plánovanou odplatu, i když usmrcení nebylo v plánu,“ dodala Faltusová. Trvá na výjimečných trestech pro oba obžalované.

Dům v Pohodlí u Litomyšle, kde dva muži utýrali k smrti mladíka z Břeclavska. | Video: Deník/ Iveta Nádvoníková

U Alexandra G. vidí polehčující okolnosti v tom, že se k činu doznal a spolupracoval s policií. U Pavla J. neshledala žádnou polehčující okolnost. U obou však potvrdila vysoký stupeň společenské nebezpečnosti, brutality, za což musí následovat výrazný trest.

„Oba se dopustili činu v neúctě k lidskému životu a v rozporu s morálkou společnosti. Tělo zlikvidovali nepochopitelným způsobem. Pavel J. necítil výčitky svědomí, zatímco u Alexandra G. potvrzuje výčitky soudní znalkyně. Podle obžaloby jsou splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu, a to ve výši 25 až 30 let,“ vysvětlila státní zástupkyně.

S návrhem trestu pro oba obžalované souhlasí i zmocněnkyně rodiny poškozeného, podle které se Pavel J. ve svých výpovědích zamotával a z vazby ovlivňoval a činil nátlak na svědky, aby svědčili v jeho prospěch. Věrohodnost Pavla J. nepodpořila ani řada svědků činu v Lubné. Obžalovaný Pavel J. se navíc ve středu při čtení popisu činu v domě na Pohodlí lehce usmíval a nedal znát žádné emoce.

Lítost nad činem vyjádřila obhájkyně obžalovaného Alexandra G. i on sám. „Nejsem schopný více říci, nic jsme neplánovali s žádným úmyslem někoho usmrtit. Jednal jsem ze strachu z Pavla J. Stalo se, bohužel. Psychicky jsem na tom špatně,“ řekl Alexandr G. během svého krátkého vystoupení před senátem.

Spodní trestní sazbu pro něho požaduje vzhledem k polehčujícím okolnostem jeho obhájkyně Alena Podhorná. „Mého klienta jednání tížilo, byl z toho psychicky špatný a svěřil se dvěma kamarádům. Spolupracoval, k řadě skutků a okolností se doznal. Soud by měl přihlédnout u mého klienta k polehčujícím okolnostem. Spolupracoval s policií, dobrovolně učinil výpověď, jak se čin stal. Souhlasil s rekonstrukcí a aktivně se jí účastnil. Podle znaleckých posudků z oboru psychologie je osobou, která je schopná resocializace a není jednoznačně vyloučená. Polehčující je i to, že se omluvil poškozeným písemně už v přípravném řízení,“ upozornila obhájkyně Alena Podhorná.

Podle ní si Alexandr G. uvědomuje, že jde o nemorální jednání, ke kterému nemělo dojít. „Neměl v úmyslu poškozeného usmrtit. Podle našeho názoru šlo o shodu náhod. Tělo se nenašlo a nebylo ani možné určit příčinu smrti,“ podotkla Podhorná.

Předseda senátu Jan Šlosar rozhodl také o prodloužení vazby pro oba obžalované. Hlavní líčení skončí ve čtvrtek, kdy dojde na závěrečné řeči obžalovaného Pavla J. a jeho obhájce. Odpoledne má padnout rozsudek.