Pětiletý kontrakt s dosavadním generálním reklamním partnerem festivalu, společností Skanska, letošní rok končí. Opční právo na další období nebude využito a společnost Skanska zůstane jen na nižší partnerské pozici.

Novým generálním partnerem festivalu se stal český stavební holding enteria. Partnerskou smlouvu na tříleté období ve čtvrtek slavnostně podepsali zástupci obou společností. Za pořadatele festivalu, obecně prospěšnou společnost Smetanova Litomyšl, předseda správní rady Radko Martínek, za holding enteria Libor Joska, předseda představenstva a generální ředitel.

Dopady krize?

Oslavy šedesátiletí Smetanovy Litomyšle v roce 2009 byly doprovázeny mimořádně bohatým programem, čítajícím 29 pořadů konaných během 26 dní. Šlo tak v dosavadní historii o nejrozsáhlejší přehlídku, která se setkala s velkým diváckým ohlasem a navštívenost pořadů i přes jejich vyšší počet dosáhla 94,4 procent.

Bylo předem jasné, že vyrovnat se tak úspěšnému ročníku i v příštím roce nebude jednoduché, zejména když se dalo očekávat, že dopady hospodářské krize se v kultuře projeví právě v roce 2010. Shoda náhod, že kontrakt s dosavadním generálním partnerem končí v tomto období, pak přinesla velkou hrozbu pokračování festivalu. Skanska deklarovala spokojenost s průběhem dosavadní spolupráce, přesto však nevyužila práva na prodloužení generálního partnerství a rozhodla se účastnit festivalu v nižší partnerské pozici.

Pro spolupráci na pozici generálního partnera festivalu se podařilo získat český stavební holding enteria, jenž má sídlo v Pardubicích. „Pracovně sice působíme po celé republice, ale jsme „pardubáci“ a vazbu na náš region cítíme velmi silně. Jsme pyšni na vše, co se zde podaří a víme, že Smetanova Litomyšl je pro náš kraj velkou ozdobou. Byla by škoda, kdyby nepokračovala v současném rozsahu. Nemohli jsme ji nechat na holičkách,“ říká předseda představenstva holdingu Libor Joska. Enteria sponzoring chápe jako zpětnou vazbu své činnosti a se svými firmami podporuje řadu akcí v regionu, od velkých, jako je Aviatická pouť či Velká pardubická, po drobné akce, zaměřené především na mládež. Podporuje také rozvoj sociální sféry, sportovních aktivit, kultury a vzdělání. „Vstup do Smetanovy Litomyšle je ale něco jiného. Bude ekonomicky velmi náročný a jsme si vědomi, že přinese společnosti velkou zátěž. Je třeba si uvědomit, že firmy našeho holdingu jsou ryze české, bez zahraničního kapitálu. Věříme ale, že podpora největší kulturní akce v Pardubickém kraji za to stojí a na 52. ročník festivalu v roce 2010 se těšíme“ uzavírá Libor Joska.

Festival se uskuteční od pátku 11. června do pondělí 5. července 2010. A v tradičně bohaté a pestré nabídce přinese více než dvě desítky operních představení a koncertů. Pro 52. ročník se podařilo zajistit hostování všech tří největších českých operních scén, a to Národního divadla Praha, Státní opery Praha a po určité odmlce též Národního divadla Brno.

Opera Národního divadla znovu uvede inscenaci režisérky Magdaleny Švecové Prodaná nevěsta, která měla v roce 2008 v Litomyšli svoji premiéru a setkala se zde s obrovským diváckým ohlasem. I proto bude tato nejoblíbenější Smetanova opera provedena hned třikrát, z toho jednou jako odpolední představení, určené zejména rodinám s dětmi.

Brněnská Janáčkova opera představí výpravnou Mozartovu Kouzelnou flétnu, režírovanou Janem Kačerem. Státní opera Praha dvakrát provede Pucciniho Toscu a její baletní soubor Čajkovského Labutí jezero. Baletní představení však připravuje i Národní divadlo Praha, v choreografii Petra Zusky uvede pořad Ej lásko… na písně muziky Hradišťan, která zde také živě vystoupí.

Lucemburkové

Smetanova Litomyšl bude v roce 2010 pokračovat v tradici uvádění dětských oper, tentokrát to budou Křičkovi Ogaři v podání Dětské opery Praha. Brněnské národní divadlo kromě opery chystá kantátu Antonína Dvořáka Svatební košile se sopranistkou Evou Urbanovou.

Celým festivalem prochází motiv oslav 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn. To připomene mj. hostování lucemburského orchestru Les Musiciens, který představí i světovou premiéru kompozice věnovanou oslavám, dále vystoupení ansámblu Bohemia Luxembourg Trio, v němž bude připomenut odkaz Karla IV. Toto téma je ostatně obsahem i kantáty Petra Ebena, jež bude součástí úvodního koncertu, který zahájí nejen 52. ročník festivalu Smetanova Litomyšl, ale celé oslavy 700. výročí. Účastnit by se měli vysocí představitelé Lucemburského velkovévodství a hosté z ambasád ostatních zemí.

Smetanova Litomyšl připomene i jubilea významných skladatelů. Dvousté výročí narození Fryderyka Chopina druhým klavírním koncertem se sólistou Janem Simonem, 150. výročí narození Gustava Mahlera pořadem O čem nám vypráví láska s Dagmar Peckovou, 130. výročí úmrtí Jacquese Offenbacha komponovaným projektem České filharmonie s vynikajícími pěveckými sólisty. Připomenuto bude i 120. výročí narození Bohuslava Martinů. Tvorba Antonína Dvořáka je kromě Svatebních košil zastoupena i jeho jásavou 6. symfonií a též děkovným Te Deum.

V programech chrámových zazní mj. Pavlicova Missa Brevis v provedení úspěšného mládežnického litomyšlského sboru KOS. Hosty festivalu budou ve Varhanním matiné nizozemští umělci a v externím koncertu v České Třebové bude provedena Cyrilometodějská mše Michaela Haydna.

Tradičně pozoruhodná je nabídka koncertů přesahující rámec klasické hudby. Takové jsou projekty houslisty Pavla Šporcla s cikánskou cimbálovou muzikou Romano Stilo Gipsy Way. Pořad bude zároveň jubilejním 500. Litomyšlským hudebním večerem a o jeho záznam projevila zájem Česká televize. Dále jde o francouzského šansoniéra Joela Brose Pod střechami Paříže, slavná Vangelisova chorální symfonie Mythodea, která bude i poctou litomyšlskému rodákovi, astronomovi Zdeňkovi Kopalovi a samozřejmě oblíbený Koncert na přání, který je tentokrát věnován klasickému českému muzikálu.

Prezident i velkovévoda

V programu 52. ročníku Smetanovy Litomyšle si tak přijdou na své snad všechny věkové kategorie posluchačů, hudební znalci stejně jako prostí milovníci klasické hudby i ti, kteří hledají žánrový přesah a rádi objevují vše nové.

Festival Smetanova Litomyšl spolupořádají Smetanova Litomyšl, o.p.s., město Litomyšl a Pardubický kraj ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Pardubice, za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky.

O záštitu nad 52. ročníkem jsou požádáni prezident Václav Klaus, ministr kultury Václav Riedlbauch, hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a lucemburský velkovévoda Henri.