Více než dvacet amatérských autorů se letos zapojilo do literárního Parnasu.

„Autoři nám zasílají své práce z oblasti prózy a poezie. Nejsme nijak námětově omezeni, ale rozdělujeme je do kategorií podle věku. Kategorie máme tři a nejvíce je zastoupena třetí, do které spadají autoři nad dvacet pět let. Všichni, kdo se soutěže účastní, by se neměli touto činností živit a oficiálně svá díla publikovat,“ prozradila organizátorka soutěže Jitka Březková, která sama do Parnasu přispěla svými básněmi. Někteří autoři se Parnasu účastní pravidelně a porotě jsou jejich díla již známá. „Rozhodovat o tom, kdo se stane vítězem a komu udělit čestné uznání, není jednoduché. Je to hodně subjektivní.

Posuzujeme něco, co je nezměřitelné. Hodnotíme námětovou stránku – nápad, originalitu, pointy, pak formální zpracování, stavbu verše, provázanost,“ prozradila Březková s tím, že dobré dílo je patrné na první pohled. V hodnocení ostatních míst prý často dochází v porotě k rozepřím.

Dlouholetým soutěžícím je Václav Franc z Nové Paky, kterému bylo letos uděleno i čestné uznání: „Jsem tu již po šesté. Píšu prózu i poezii zachycující můj život. Hodně se ve svých dílech vracím zpět do svého rodného kraje. Přináší mi to odreagování od práce a hlavně takovou osobní seberealizaci,“ svěřil se autor. Na jeho dílech se rovněž hodně podepsalo úmrtí jeho matky, povolání, které vykonává a rodina.

Absolutním vítězem letošního ročníku se stala Jindra Lírová (kategorie C), s básní Svítání po dešti. V kategorii B první místo získala Hana Runčíková, v kategorii A (nejmladší autoři) byla udělena tři čestná uznání.