Výtěžek tohoto benefičního koncertu bude použit na obnovu vybavení koupelny, která slouží lidem využívajícím sociální služby královédvorského střediska Diakonie. Na místě bude možné zakoupit výrobky klientů střediska. Jedná se oručně vyráběné drobné dárkové a dekorační předměty. Zakoupením předmětů můžete rovněž finančně podpořit činnost střediska.

Účinkuje soubor Hipocondria ensemble(Jan Hádek– housle,umělecký vedoucí souboru, Magda Malá– housle, Ondřej Michal– violoncello, Michal Novák– kontrabas, Filip Dvořák–cembalo, Marta Fadljevičová –zpěv. Vprogramu koncertu zazní skladby G.F.Händela, G.P.Telemanna, A.Corelliho a Ditricha Buxtehuda. Koncert se koná vneděli 9.prosince v17hodin vevangelickém kostele (vedle gymnázia).

Soubor Hipocondria ensemble vznikl vroce 2000.Zakládajícími členy byli mladí profesionální instrumentalisté, kteří se po několikaleté činnosti vpředních českých ansámblech rozhodli vytvořit vlastní komorní soubor, specializovaný na autentickou interpretaci staréhudby.

Základní obsazení ansámblu je: dvoje housle, viola a basso continuo.

Ve snaze přiblížit se původnímu znění interpretovaných děl 17.a 18.stol. soubor používá dobové nástroje nebo jejich kopie a historické systémy ladění. Při provádění vokálně-instrumentálních skladeb spolupracuje se zpěváky, specializovanými na starou hudbu. Název volili členové ansámblu podle oblíbeného instrumentálního díla J. D. Zelenky: Hipocondrie á 7concertanti in A (1723), vedle vkrádajících se asociací… přibližuje název zaměření repertoáru ansámblu. Je jím období vrcholného a pozdního baroka a raného klasicismu.

Zvláštní pozornost věnují interpretaci opomíjených a méně uváděných skladeb českých mistrů (J.A.Plánický, F.I.A.Tůma, J.A.Benda, F.X.Richter, J.Zach, J.D. Zelenka a další). Výsledkem této činnosti vroce 2001byla novodobá premiéra cyklu šesti chrámových sonát F.I.A.Tůmy vrámci projektu Národní Galerie “ Sláva Barokní Čechie” a česká premiéra cembalového koncertu F. X. Richtera dovršena nahrávkou pro Indies Records (2003).

Následující, mnohokrát oceněná nahrávka vznikla ve spolupráci sbrněnským vokálním ansámblem– Societa Incognitorum vroce 2005pro vydavatelství ARTA Records. Obsahuje kompletní dílo Bohuslava Matěje Černohorského.

Vsoučasné době vzniká CD spřetextovanými italskými áriemi pro kůr Svatovítské katedrály zobdobí vrcholného baroka se sopranistkou Ivanou Bilej Broukovou a Vivaldiho chrámových sonát opět pro ARTU Records.

Mladý soubor má za sebou řadu koncertních vystoupení vČechách ivzahraničí (Francie, Německo).

Uměleckým vedoucím souboru je houslista Jan Hádek, absolvent pražské Státní konzervatoře a Hudební akademie múzických umění. Jako interpret hudby 17.a 18.stol. má za sebou již četnou koncertní činnost doma ivzahraničí. Bohaté zkušenosti získal působením vmnoha ansámblech (Collegium 1704, Musica Florea, Capella Regia Musicalis a další). Vroce 2003dokončil studium uprofesorky Chiary Banchini na prestižní Schola cantorum Basiliensis ve Švýcarsku.

Marta Fadljevičová se od dětství věnovala hře na klavír, zpívala vKühnově dětském sboru a ve 12letech začala studovat sólový zpěv na ZUŠ. Vroce 1997absolvovala Pražskou konzervatoř uprof. Antonie Denygrové, dále se zdokonalovala na bratislavské VŠMU pod vedením prof. Vlasty Hudecové. Od roku 1994se zaměřuje převážně na renesanční a barokní hudbu a spolupracuje sansámbly, které se specializují na problematiku autentické interpretace staré hudby. Vroce 2000absolvovala koncertní turné ve Španělsku se souborem Trio Cantabile. Se soubory Musica Florea, Capella Regia Musicalis, Ensemble Ingal, Hipocondria ensemble, Collegium Marianum a Collegium 1704realizovala řadu jak koncertních tak ihudebně dramatických vystoupení. Rovněž bohatá je její účast na nahrávkách pro domácí izahraniční gramofonové společnosti.