Cestu k betlému si ale i v tomto roce našly stovky návštěvníků, první den, ve čtvrtek 26. prosince, jich byl dokonce rekordní počet. Lidé si přišli poslechnout a zazpívat koledy a pokochat se pohledem na živou scenérii s jesličkami, Pannou Marií, Josefem, třemi králi, pastýři a děvečkami.

Program
Hudební program zajišťovala první den hudební skupina mládeže Mozaika z dvorské farnosti se svými hosty a druhý den Tereza Bašová a Barbora Kopecká v doprovodu dvorského písničkáře Filipa Pýchy.
Nad jesličkami před oltářem se nově skvěla pozlacená závěsná lampa, kterou do kaple nedávno věnovala rodina Jany Stránské s manželem Mirkem z Dolní Brusnice.

Jezulátko i zvířátka
Na jezulátko dohlížela početná skupina živých andělů a před kapličkou přešlapovalo stádo ovcí a koz, koníci i oslík. Zvířata občas zavítala i dovnitř kapličky, což pokaždé vzbudilo ohlas.

Stalo se, že návštěvníci mohli v jesličkách obdivovat živé miminko, pokud ho na chvíli zapůjčili rodiče z řad návštěvníků. Koho ani tato podívaná nezahřála u srdce, mohl se zahřát svařeným vínem či horkou medovinou.
Na atmosféře bylo milé i to, že nebylo důležité, jakou kdo hovoří řečí, před kapličkou i uvnitř se mísila čeština, holandština a další jazyky. Jednoduše – bylo příjemné v tomto svátečním čase společně pobýt.  Silvie Pýchová