K návštěvě zde láká Památník zapadlých vlastenců, který se nachází uprostřed krásné přírody s působivým výhledem na západní Krkonoše a v sousedství kostela sv. Václava z konce 18. století.
 
Vznikl v roce 1958 v prostorách bývalé farní budovy zásluhou několika paseckých nadšenců a díky ochotným dárcům rodinných památek původně jako literární památník věnovaný písmákovi, houslařovi a učitelskému pomocníkovi Věnceslavu Metelkovi, jehož osobností se inspiroval Karel Václav Rais v románu Zapadlí vlastenci.
 
V roce 1979 byla expozice doplněna stálou výstavou krkonošské houslařské školy, která představuje Věnceslava Metelku jako jejího zakladatele a Paseky jako kolébku houslařství. Unikátní sbírka nástrojů zahrnuje práce prvních paseckých houslařů a jejich žáků až po současné houslaře ze slavných rodů Pilařů z Hradce Králové a Špidlenů.
Roku 2005 byla vlastivědná expozice přebudována tak, aby poskytovala hlubší a bohatší informace z historie, spolkového života, živností, řemesel a průmyslu obce od 19. do poloviny 20. století. Vedle praktické ukázky tkalcovského řemesla na dvou ručních stavech je možné nahlédnout do tajů soustružnického řemesla v nově otevřené soustružnické dílně, vybavené dřevoobráběcím soustruhem a souborem nářadí z konce 19. století. Dokladem lidového umění je pohyblivý betlém bratří Škrabálků z počátku 20. století.
 
Do 1. dubna 2008 se zde konají rovněž dvě výstavy.
Na výstavě do Betléma cesta naše je mezi exponáty z Pasecka i betlém, který roku 1937 tiskl list Nedělní České slovo. Na figurkách jsou reklamy na prádlo, žitnou kávu i zubní pastu. Druhý reklamní betlém, který je zde k vidění, vydala v první polovině 20. století pro děti továrna na cukrovinky.
Druhá z výstav vypravuje o historii pasecké papírny.
Návštěvní doba: celoročně s výjimkou listopadu úterý - neděle: 9 -12, 13 -16 hodin.