Na přehlídku 84 kapel z celého světa, kterou obvykle navštíví kolem pěti tisíc převážně zahraničních fanoušků, se chystají také policisté. Chystají zvýšený dohled jak v místě konání akce, tak i v jejím blízkém okolí. Zejména pak při středečním příjezdu a víkendovém odjezdu účastníků festivalu.

"Na zajištění hladkého průběhu se budou jako každoročně podílet policisté z řad dopravní a pořádkové policie, ale i kriminální služby. Hlídky policistů zde dohlédnou zejména na průjezdnost částí Bojiště, ale zaměří se i na případné požívání alkoholu a jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel," upřesnil trutnovský policejní mluvčí Lukáš Vincenc. "V ulici Královédvorská a Hradecká bude dopravními značkami snížena nejvyšší dovolená rychlost na 30 km/h. V blízkosti této lokality je třeba počítat se zvýšeným pohybem osob. Chodci budou mít v těchto místech vymezen koridor pro přesun. Vzhledem k předpokládanému navýšení dopravy zde bude nutné dbát zvýšené opatrnosti. Zejména pak v nočních hodinách či za snížené viditelnosti. Žádáme proto řidiče motorových vozidel, ale i chodce o vzájemnou toleranci a respektování pokynů policistů s cílem zajistit maximální bezpečnost v místě konání festivalu," sdělil policejní mluvčí.

V průběhu loňského ročníku nedošlo k žádnému vážnějšímu narušení pořádku.