Ocenění patří především všem chlapcům, jejich sbormistrům Pavlu Horákovi a Marku Štrynclovi, dvorní klavíristce Jitce Fowler Fraňkové, všem učitelům i celému administrativnímu týmu.

„Z výroční ceny máme opravdu velkou radost a moc si jí vážíme. Chápeme ji nejen jako ocenění našich úspěšných zahraničních turné a vystoupení, ale především je pro nás další motivací k zajímavým a muzikologicky hodnotným projektům. V současné době se blíží naše premiéra opery H. Purcella The Fairy Queen – Královna víl, kterou spolu s předními českými sólisty provedeme v rámci festivalu Smetanova Litomyšl již 
v prvních červencových dnech," uvedl ředitel tělesa  Pavel Horák.

Purcellovu operu nastudovali Boni pueri přímo na objednávku festivalu pro unikátní barokní přírodní divadlo.

Na představení, které se uskuteční v „českém Versailles", krásném prostředí barokního zámku Nové Hrady, byly vstupenky vyprodány  během několika málo hodin. Přitom vstupenky jsou nejdražší v historii festivalu,

Na první představení zmizely dokonce za pouhých 15 minut. Proto vedení festivalu přidalo ještě další koncert 4. července.

„Královna víl bude provedena v bohaté kostýmní výpravě se špičkovým obsazením sólistů Národního divadla, Českého chlapeckého sboru Boni pueri a souboru historických nástrojů. Přírodní divadlo z keřů v barokním slohu bezpochyby vytvoří dokonalou kulisu," zdůraznil ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna.

Výtvarný koncept vzhledem k přírodním kulisám klade velký důraz na velkorysou kostýmní výpravu, proto již intenzivně probíhají kostýmní zkoušky zpěváků, kteří vystoupí v roli elfů.

Ve své původní podobě byla Královna víl provedena 
v Londýně roku 1692. Partitura byla objevena až v roce 1900 a následně mělo dílo novodobou premiéru v Cambridge roku 1920. V České republice jde o scénickou premiéru.

Hana Musílková, zástupkyně ředitele Českého chlapeckého sboru Boni pueri