Tu přidali kousek vápna, tam zaštukovali oprýskanou omítku a o kousek dál zatloukli hřebík do rozkývané plaňky plotu, aby výsledkem své práce zaplnili po dva večery místní Jiráskovo divadlo. A adaptace, která občas nahlédla i do jiné kuchyně divadla Járy Cimrmana, to byla úspěšná.

Představení nakonec navštívil se svými vratnými lahvemi i Zdeněk Svěrák. I když jen zprostředkovaně. A po vzoru svého předobrazu vměstnali novobydžovští ochotníci do kusu i vtipný odraz součastnosti. To když v hospodě (chaloupce) hledala babičku Červená karkulka. „Není tu, byla OSVČ a semlela ji EET,“ vysvětlil ji hostinský v podání Vladimíra Všetečky.