Sváteční odpoledne návštěvníkům nabídne možnost vyslechnout několik odborných přednášek, které reflektují nejnovější historická bádání. Café muzeum se uskuteční v neděli 28. října od 13 hodin v prostorách muzea.

Program zahájíme otevřením muzejní kavárny, ve které si návštěvníci mohou dát čerstvě praženou kávu (zrnkovou, žaludovou, cikorku). K zakousnutí nabídneme domácí zákusky upečené dle osvědčených prvorepublikových receptů.

V konferenčním salonku bude postavena prvorepublikově stylizovaná třída, ve které se uskuteční ukázková hodina. Zájemci se dozví zajímavé informace o výuce v roce 1918. Budou si moci vyzkoušet psaní perem s násadkou a inkoustem, nahlédnout do starých učebnic nebo zakusit trest v podobě posazení do „oslí“ lavice.

Přednáškové pásmo zahájí profesor pařížské Sorbonny Alain Soubigou, který při svém referátu přiblíží úlohu Francie při vzniku Československa.

Vědecký pracovník Vojenského historického ústavu Prokop Tomek se bude zabývat problematikou roku 1968.

Předposlední přednášející, historik Muzea Českého Ráje Jiří Sajbt, nás na chvíli vzdálí od historie dvacátého století a ve své přednášce se bude věnovat symbolice čísel ve středověku.

Na závěr programu vystoupí historička RMaG v Jičíně Hana Fajstauerová, která připomene historii dvacátého století v dějinách Jičína.

Zveme všechny zájemce o historii, pamětníky i milovníky dobré kávy.

Café muzeum plné osmiček se koná 28. 10. 2018 od 13 hodin v jičínském muzeu. Více o programu na: www.muzeumhry.cz.