Zaměřená bude navíc hlavně na zpěv. „Jejím hlavním cílem je připravit kluky pro účinkování v Chlapeckém sboru Bonifantes,“ konstatoval její zřizovatel a umělecký ředitel Jan Míšek, který je zároveň šéfem pardubických Bonifantů.

„Také bychom tímto krokem chtěli změnit přístup ke sborovému zpívání. Dosud se zpěváci připravují především kolektivně. My se ale budeme snažit o individuální přístup. Proto budou mít kluci rovněž sólové hodiny hlasové pěvecké výchovy,“ poznamenal Jan Míšek.

„Často jsem se setkával s reakcí rodičů, že když jejich syn nemá talent hrát na nějaký hudební nástroj, tak ho dají do pěveckého sboru. My bychom rádi, aby naši kluci nebyli jen těmi typickými sborovými ovečkami, ale aby dokázali uvažovat jako zkušení školení muzikanti, aby uměli samostatně hudebně myslet,“ řekl umělecký ředitel nové „zušky“.

„Chtěli bychom, aby naši žáci byli všestranní. Měli by špičkově ovládat svůj hlavní nástroj – hlas, ale zároveň by měli umět zvládat i nějaký hudební nástroj – například zobcovou flétnu, klavír, klávesové nástroje, varhany nebo kytaru,“ doplnil.

„Vedle toho budeme v naší škole vyučovat i teoretické předměty, jako je hudební nauka a intonace. Věříme, že takový přístup nám výrazně urychlí práci a umožní častěji měnit repertoár. Přece jen, když člověk dře půl roku jednu a tu samou hodinovou skladbu, tak ji pak nenávidí ještě předtím, než ji provede poprvé veřejně,“ podotkl Jan Míšek, podle něhož by žáci jeho školy měli mít i větší šanci uplatnit se v „kumštu“.

„Už teď máme na konzervatoři několik našich absolventů a spolupracovníků. Jsem přesvědčen o tom, že po zřízení této školy se jejich počet ještě výrazně rozšíří. Určitě by nás potěšilo, kdyby se nám povedlo více kluků připravit na profesionální kariéru – konzervatoř, pedagogické školy či akademie,“ pravil zřizovatel Základní umělecké školy Bonifantes, která bude slavnostně otevřena dnes od sedmnácti hodin v prostorách pardubického Domu dětí a mládeže Delta v Gorkého ulici.

„Při této příležitosti chystáme koncert před domem dětí a mládeže. Na tuto akci jsme si pozvali tři kmotry. Půjde o herečku Východočeského divadla Petru Janečkovou, šéfdirigenta Komorní filharmonie Pardubice Marko Ivanoviće a houslistu Jaroslava Svěceného, s nímž jsme absolvovali hned tři úspěšné koncerty,“ sdělil Jan Míšek.

„Samozřejmě jsme v takovém příjemném napětí, které by se dalo přirovnat k pocitu, jaký jsem měl při založení sboru v roce 1999. Ale nyní mám dojem, že nová škola přináší mnohem více práce a zodpovědnosti,“ pousmál se její zřizovatel, který prý jiným pardubickým „zuškám“ tolik do zelí neleze. „Přece jen jsme zaměřeni jedním směrem,“ dodal.

A co bylo před rozjezdem školy pro 350 žáků nejtěžší? „Asi ta byrokratická mašinérie spojená se založením školy a shánění finančních prostředků,“ uzavřel Jan Míšek.