Spor o choltický zámek je sice dávno pravomocně u českých soudů vyřešen a památka s parkem patří městysu, ale potomek původního majitele Berthold Thun Hohenstein se stále nevzdává.

V těchto dnech dorazila na zdejší radnici výzva k vydání nemovitostí. Pod výzvou je podepsán Thunův advokát Jaroslav Čapek, který je znám ze zastupování i dalších šlechtických rodů v restitučních sporech.

A co víc, obdobnou výzvu obdrželi rovněž starostové dalších obcí, na jejichž katastrech se nacházely před konfiskací nemovitosti Thunů. Advokát Jaroslav Čapek ve své výzvě, kterou obdržela choltická radnice minulý pátek, operuje Smlouvou o založení Evropských společenství a svého klienta nazývá občanem Evropské unie skrze státní občanství Italské republiky.

Podle starosty Jana Málka se tak syn původního majitele Berthold Thun Hohenstein pokouší dostat k majetku zkonfiskovaném na základě Benešových dekretů alespoň přes evropské právo. Myslí si přitom, že jde jen o zoufalý pokus, který nebude mít úspěch. Výzva na vydání majetku putovala do více než desítky obcí původního choltického panství. Starosta Svinčan, jejichž katastr sousedí s Cholticemi, se nad obsahem dopisu podivil.„Považoval jsem celou věc s choltickým panstvím za uzavřenou. Nepředpokládal jsem, že to bude nějak dále pokračovat. Překvapilo mne to,“ uvedl Josef Blažek.

Ve středu měl před sebou jednání obecního zastupitelstva a pro jeho členy připravil informativní zprávu o této nečekané záležitosti. „Nedokážu říci, zda má Thun šanci na úspěch. Zadali jsme právníkům, aby věc posoudili. Jde vyloženě o právnické věci, na kterých výzvu staví,“ popisuje Josef Blažek první kroky jejich úřadu. V dopise Thunova advokáta je stanoven květnový termín, do kdy mají obce na výzvu odpovědět.

„Do té doby musíme sehnat veškeré právnické podklady. Poslal nám seznam konkrétních parcel, jichž se to týká. Na starých mapách jsme si vyhledali, které to jsou, identifikovali je, abychom věděli, o jaké části se jedná. Abychom si udělali celkový přehled o rozsahu této výzvy. Jsou to určité parcely. Jde o malou, zanedbatelnou část,“ poznamenal starosta Blažek.

Podle choltického starosty Jana Málka se obce, jichž se výzva na vydání majetku týká, v nejbližší době dohodnou na společném postupu.