Co se v soutěži hodnotí? První bude město, které vytřídí nejvíce papírů, plastů, skla, nápojových kartonů, nebezpečných odpadů a elektrozařízení. Takže záleží na tom, jak hodně a správně třídí občané odpad. V minulém roce získal titul v kategorii měst do pěti tisíc obyvatel městys Nový Hrádek a v kategorii měst nad pět tisíc obyvatel Jaroměř, která se v roce 2005 umístila na třetím místě v celorepublikové soutěži společnosti EKO–KOM o „Křišťálovou popelnici“. K těmto titulům přispěl Jaroměři možná i fakt, že se snaží občanům ukázat, že odpad, který vytřídí, je opravdu dál využíván. Vytříděný a recyklovaný plast se vrací zpět do města ve formě latěk, ze kterých jsou vyráběny ploty okolo „sběrných hnízd“. Sběrné hnízdo je místo, kde jsou usazeny barevné kontejnery na tříděný sběr.Většinou jsou vedle sebe kontejnery na plast, papír a sklo, pokud město třídí všechny komodity. Celkové pořadí v soutěži z minulého roku a průběžné pořadí v letošním ročníku, stejně jako další informace o třídění odpadů naleznete na internetové adrese: cistykraj.cz.