V programu sestaveném převážně z děl 18. století lidé uslyší i novodobou premiéru skladby Ave Regina in A z kukského archivu od Wernera Hymbra. Pražský soubor Collegium Marianum se od založení v roce 1997 věnuje interpretaci hudby 17. a 18. století.