Dražbu uspořádala obecně prospěšná společnost Butterfly-Aid, která celou sumu věnuje TyfloCentru Hradec Králové na péči  o zrakově postižené.