Její součástí bude v sobotu 20. dubna i koncert, na kterém absolventi a bývalí zpěváci sboru přednesou vedle nejčastěji zpívaných skladeb i Otvírání studánek Bohuslava Martinů. „Budeme moc rádi, pokud se uvidíme v co největším počtu," obrací se na všechny zpěváky, kteří během čtyřiceti let prošli Královéhradeckým dětským sborem Jitro jeho sbormistr Jiří Skopal. Přihlášky na společný koncert a setkání můžete posílat na adresu skopalova@jitro.cz.