Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice. Její atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení.

Národu „na míru"

Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal, takříkajíc, českému národu ‚na míru'. Jde především o jemu blízký styl humoru a oblastí, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc se jedná o odpočinkový žánr, v jehož rámci se přináší hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám: Tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší republice."

Na úvod pohřeb

Děj historické komedie začíná na veselohru dost neobvykle a sice pohřbem kněžny Libuše. Vzhledem k technickým těžkostem s realizací smutečního aktu na jevišti se tento odehrává mimo zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete Přemysla s vladykou Bivojem, vracejícím se z pohřbu.

Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu a vášni neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoliv prostředky.

Kníže Přemysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek manželský a jeho eroticko-estetická pozornost se obrací spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem.

Čestná, leč milostně založená Kazi váhá mezi oběma jedinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až se nakonec rozhodne ke kompromisu, tedy k oběma skvělým mužům. Nevědomky tak položí základ ke klasické manželské nevěře, přežívající až do našich dnů.

Hra přináší hluboký a analyzující pohled na příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto nového zorného úhlu a práce s charaktery postav strhne diváka svojí vroucností a upřímnou realitou. Tento rentgenový pohled je navíc umocněn vysvětlením historického přechodu od starého k novému způsobu pohřbívání. Během tohoto velikého válečného konfliktu mezi muži a ženami sledujeme snahu staroslovanského pěvce Lumíra v jeho uměleckém tvůrčím zápase o naši vlastní, slovanskou pop music. Do těchto dramatických událostí mísí se láska mladičké Šárky ke krásnému Ctiradovi, kdy válečný konflikt poznamená a tvrdě zasáhne do života této milenecké dvojice.

Nové obsazení

Přijďte se podívat na vynikající komedii s novým hereckým obsazením. Hrají: Sandra Pogodová, František Ringo Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Oldřich Navrátil. Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Bedřich Maruštík. Martina Šťastná, Anna Kadeřávková  a další.

Předprodej vstupenek: online na webu www.hkpoint.cz a dále na všech obvyklých předprodejních místech v Hradci Králové (Infocentrum HK, Turistické informační centrum Velké náměstí, Turistické IC hala ČD; informace na tel. č.: 495 453 270).

Barbora Boctor