Pro její studenty a školitele připraví v termínu od 7. do 13. května „klinický týden“, pilotní aktivitu, která má ověřit možnosti fungování Divadla Drak jako kliniky - tedy v prostředí uměleckých oborů nového typu pracoviště.

Klinika je jako speciální vysokoškolské pracoviště, které studenty vyvede ze školních lavic do praxe, ale zároveň rozvíjí jejich znalosti a dovednosti ve spolupráci odborníků a pedagogů - dosud záležitost spíše lékařských fakult. Nyní tento koncept zkouší také fakulta divadelní.