Dobročinnou akci pořádá královéhradecká obecně prospěšná společnost Butterfly-Aid, která veškerý zisk z dražby věnuje TyfloCentru Hradec Králové pečujícímu o zrakově postižené. Obrazy, litografie a fotografie do dražby věnovali například Jiří Šindler, Lucie Staňková, Jan Dinga nebo Eva Pilarová.