Příznivci vonného dýmu zde naleznou zhruba 700 exponátů, které vyrobily šikovné ruce prosečských dýmkařů, řekl Jan Řebíček ze Sdružení obcí Toulovcovy Maštale.

"Všechny jsou místní provenience. Většinou jsou novodobé, některé exponáty ale pocházejí z 50. let minulého století, výjimečně i z první republiky," uvedl Řebíček.

Proseč byla v minulosti dýmkařskou velmocí, kořeny výroby sahají 170 let do minulosti. Dřevěné kuřácké potřeby se ve velkém vyráběly pouze zde a v Kelči u Valašského Meziříčí. "Typové dýmky z Proseče se kdysi vyvážely asi v 500 druzích různých tvarů, velikostí i použitého materiálu," řekl Řebíček.

Zakladateli prosečského dýmkařského řemesla byli Antonín Pešina a Filip Švec. Dýmky se vyráběly nejprve na šlapacích soustruzích, později je nahradily stroje poháněné elektřinou. Po první světové válce se výrobou dýmek živilo v Proseči na 200 lidí. To se již začaly dělat dýmky z dováženého bruyeru a ze švédské břízy. V té době začaly jít do módy rovné a krátké dýmky anglického a francouzského stylu. Většina bruyerových dýmek, které se nemusely uvnitř plechovat jako dýmky z ostatních dřev, se vyvážela, hlavně do Německa, Rakouska, ale i do USA, pod řadou obchodních názvů. Po roce 1945 byly živnosti zrušeny a výroba soustředěna do jednoho místa v Proseči. Tím byly položeny základy pro průmyslovou výrobu. Postupně patřila továrna pod Koh-i-noor, později pod podnik Tofa. Nejvíce dýmek se vyrábělo v Proseči v 70. letech minulého století, kdy zde ročně vznikl milion dýmek, 90 procent bylo určeno na export, především do západních zemí.

V roce 1993 byla továrna částečně restituována a částečně zprivatizována, ve výrobě v obci se zhruba 2000 obyvateli pokračuje i dnes firma BPK. V západních zemích tyto dýmky vyplňují mezeru v cenově nižších oblastech. Další místní živnostník vyrábí vyřezávané dýmky, v Proseči a okolí dodnes žijí staří mistři tohoto řemesla.

Dýmkám patří v muzeu jedna místnost, v dalších je umístěna expozice Prosečska s dobovým oblečením a ukázkami výrobků lidových řemesel, například skla, nádobí, keramiky a nábytku. S Prosečí jsou spjaty i významné osobnosti, spisovatelka Teréza Nováková či bratři Mannové, kteří zde nalezli azyl před nacisty. Plný provoz muzea začne po dokončení rekonstrukce interiéru během září.