Po pátečním večerní ohňové show se hlavní část programu uskuteční v sobotu. V 10 hodin purkmistr otevře na Velkém náměstí středověký jarmark s ukázkami starých řemesel, na Malém náměstí zároveň začne lidově–řemeslný jarmark, který potrvá až do 21 hodin. Rovněž na Velkém náměstí bude živo až do večera. Na několika scénách budou moci návštěvníci sledovat vystoupení hudebníků, tanečníků, kejklířů nebo ukázky práva útrpného. Hlavní částí programu se stane příjezd „královny Elišky Rejčky“ a její družiny plánovaný na 13.45 hodin. Program na Velkém náměstí vyvrcholí večerním ohňovým divadlem a ohňostrojem.

Část slavnosti se odehraje také v Šimkových sadech, kde jsou připraveny rytířské turnaje na koních. Program zpestří rovněž vystoupení pouličních divadela ukázky šermířského umění středověkých rytířů. V nedalekých Žižkových sadech bude zřízena dětská scéna s divadelními pohádkovými představeními, středověkými hrami a soutěžemi.

Na fotografiích Jana Jelínka a Františka Pajskra najdete vše z pátečního průvodu.

PROGRAM:

Sobota 4. 9 2010, Velké náměstí
* 10.00 Slavnostní otevření tržiště hradeckým primasem
* 10.00 – 13.30 a 15.00 – 18.30 Středověké tržiště s ukázkami řemesel, rytířské ležení, historická hudba, dobové tance, kejklířská vystoupení, rytířská klání, pouliční divadlo, ukázky práva útrpného

Žižkovy sady
* 10.00 – 18.00 divadelní pohádky, středověké hry pro malé i velké, sokolníci

Malé náměstí
* 10.00 – 21.00 lidově-řemeslný jarmark

Hlavní programy na Velkém náměstí
* 13.45 Příjezd královny Elišky a její družiny do města
* 14.00 Slavnostní ceremonie ku příležitosti královnina příjezdu
* 19.30 Večerní koncert Arcus
* Večerní ceremonie a velké ohňové divadlo zakončené ohňostrojem

Šimkovy sady
* 15.30 a 18.00 rytířské turnaje na koních

V roli královny Elišky – Kristina Jelínková, V roli Jindřicha z Lipé – Josef Pejchal, Primas hradecký – Pavel Doucek.

Slavnosti obohatí charitativní sbírka

Pomoci lidem postiženým povodněmi by měla i charitativní sbírka, která se uskuteční v průběhu letošních Slavností královny Elišky. Dobrovolníci s kasičkami vyrazí do ulic města 4. září v deset hodin a s výběrem skončí v sedm večer. Měli by mít viditelně připnuté identifikační průkazky a zapečetěné pokladničky. Peníze se využijí na pomoc lidem v oblastech postižených srpnovými povodněmi, zajištění terapií, které poskytuje Středisko rané péče Sluníčko dětem s postižením do sedmi let a na sbírku školních potřeb pro děti v Malawi. Sbírku organizuje Oblastní charita Hradec Králové. (hod)