Členky zapsaného spolku Dobrotety tu na výstavních panelech seznamují veřejnost se svou činností i s životy předčasně narozených dětí. Záštitu nad akcí převzal první náměstek hejtmana Martin Červíček, který se rovněž zúčastnil slavnostního zahájení.

Zajímavé a emotivní fotografie je možné si prohlédnout po celý únor a přímo u výstavních panelů je k dispozici i kasička na dobrovolné příspěvky do veřejné sbírky.