Do posledního místa zaplněný velký sál Kulturního klubu Skuteč se stal v neděli 14. března dějištěm úvodního koncertu VII. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Měsíční hudební slavnosti zahájila svým koncertem Komorní filharmonie Pardubice, s níž jako sólistka vystoupila houslistka Gabriela Demeterová.

Dech se všem přítomným zatajil při skladbě Camilla Saint-Saënseho nebo při Ravelově koncertní symfonii Cikán, kterou ve Skutči Gabriela Demeterová veřejně představila úplně poprvé. V druhé části programu poté zaznělo Requiem skutečského rodáka V. J. Tomáška pro sóla, sbor a orchestr.

Zahájení festivalu bylo velkolepé a zúčastnila se jej celá řada významných osobností veřejného a společenského života. Ocenění z rukou pořadatelů za dlouholetou podporu převzala za Pardubický kraj radní zodpovědná za školství a kulturu Ing. Jana Pernicová.

„Tomáškova a Novákova hudební Skuteč již neodmyslitelně patří a patřit bude k významným kulturním akcím Pardubického kraje. Jménem svým i jménem pana hejtmana Radko Martínka, který dnes přijet nemohl a tímto jej i omlouvám, přeji vašemu festivalu hodně dalších úspěšných ročníků,“ uvedla mimo jiné ve své řeči radní Pernicová.

Stejně jako program úvodního koncertu lákají k návštěvě skutečského festivalu i další skvělé tituly, jako např. galakoncert Dagmar Peckové a Vojtěcha Spurného, opera Rusalka, Vivaldiho Stabat mater, Haydenovo Stvoření nebo Veselá vdova F. Lehára a další. (bal)

TZ Pardubického kraje: Ve Skutči ocenili přístup Pardubického kraje ke kultuře

Slavnostním koncertem byl v neděli zahájen již 7. ročník hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.

Již od prvního ročníku je festival pravidelně poměrně významnou částkou dotován také Pardubickým krajem. Jako výraz poděkování převzala krajská radní zodpovědná za školství a kulturu Jana Pernicová od starosty města Pavla Novotného grafický list se zobrazením skutečských hudebních motivů, jehož autorem je Jaroslav Košvanec.

„Tomáškova a Novákova hudební Skuteč je již dlouho zapsána mezi nejvýznamnějšími kulturními akcemi Pardubického kraje. A jistě tam zůstane i nadále,“ ocenila snahu pořadatelů Jana Pernicová. Stejné ocenění jako kraj obdrží od pořadatelů také náměstek hejtmana Roman Línek, a to za osobní přínos ke vzniku festivalu a jeho zachování.

Festival si od svého vzniku klade za cíl zejména propagovat díla hudebních osobností spojených s městem, Václava Jana Tomáška a Vítězslava Nováka. Z původně poloamatérské přehlídky se rozvinul v akci špičkové úrovně, která svým programem oslovuje návštěvníky širokého regionu.

(mva)