Pro stávající i nové návštěvníky koncertů je opět přichystán barevný vějíř abonentních řad, stejně pestrý jako nabídka připravovaných koncertů a představení. Na jaká díla a osobnosti se mohou návštěvníci Filharmonie v příští sezoně těšit? Tance z Prodané nevěsty a Má vlast Bedřicha Smetany, Česká suita a Houslový koncert Antonína Dvořáka nebo Sukova Praga a Janáčkova Sinfonietta se stanou - poeticky řečeno - perlovým náhrdelníkem k ozdobě české státnosti.

Čestné místo mezi hosty budou mít v nové sezoně dirigenti Andreas Sebastian Weiser, Petr Altrichter, Stanislav Vavřínek, Vojtěch Spurný, klavíristka Elizabeth Leonskaja, barytonista Roman Janál, houslista Jiří Vodička, varhaník Jaroslav Tůma ad. „Filharmonie naslouchá svým abonentům, kteří chtějí žít naplno, vidět dirigenta, jak řídí orchestr a zároveň koncertuje na klavír, kteří v příchodu jara slyší vyzvání k tanci, nebojí se prožít mahlerovskou trýzeň lásky, chtějí se Schumannem i Smetanou vyhrát nárok na nevěstu i nechat zazářit vítězství pravdy a lásky,“ poodhaluje Marek Hrubecký spíše v náznacích některé z dalších významnějších dramaturgických momentů.

Oproti minulosti je nyní již v celé sezoně i napříč abonentními řadami počítáno s plným využitím repertoárových možností nových varhan v sále FHK. Dramaturgie se tak konečně mohla rozvinout a obsáhnout i taková díla, jejichž zařazení umožňuje až tento mistrovský nástroj.