Zdejší orchestr vám není neznámý, jako hlavní dirigent jste s ním pracoval pět let. Od září ho povedete v pozici šéfdirigenta. Jakým směrem se budete snažit Filharmonii Hradec Králové profilovat?
Budu se snažit udržovat a rozvinout vysokou úroveň orchestru, rozšířit jeho repertoár a dát publiku možnost sledovat aktuální vývoj soudobé hudby. Přál bych si, aby Filharmonie Hradec Králové  byla ještě více součástí veřejného života města a regionu.

Předchozí dva šéfdirigenti, profesor František Vajnar a Ondřej Kukal, zanechali v životě orchestru nesmazatelnou stopu. 
Na jaké umělecké výši orchestr přebíráte?
Jak už jsem říkal, orchestr jen tak nepřebírám, spolupracuji s ním pravidelně už pět let. Pokud jde o umělecké kvality orchestru Filharmonie Hradec Králové,  má velký potenciál 
a ten bych chtěl zviditelnit, přesněji řečeno zeslyšitelnit.

Měl by dirigent brát zřetel na vkus,  potřeby a reakce publika, nebo by ho měl spíše vést po své vlastní umělecké linii?
Velice mě zajímá názor publika. Proto jsem rád, že vedení Filharmonie Hradec Králové  splnilo mé přáni a zařídilo mi vlastní mailovou schránku weiser@fhk.cz. Zvu všechny, aby mi napsali, co si myslí o našich koncertech  a programu.

Dal jste si sám pro sebe nějaký osobní úkol, vyplývající z vaší nové pozice?
Mým velkým úkolem bude, „prodávat" Filharmonii Hradec Králové mimo naše město, hlavně na mezinárodním hudebním trhu. A to jde jenom přes vysokou kvalitu. Proto budeme pokračovat v našem každodenním boji proti lidské setrvačnosti, i v boji za větší flexibilitu a technickou jistotu. Budu velmi rád, když všichni budeme moci mít společnou radost z našich případných úspěchů.

Pavel Sršeň, publicista

Václav Derner, ředitel Filharmonie Hradec Králové:

Vážení přátelé královéhradecké Filharmonie a krásné hudby vůbec,

člověk Homo Sapiens je ze své podstaty tvor slavivý. Slavíme rádi a důvod se najde vždy, přestože je někdy třeba pochybný. O čem však pochybovat nelze, je pětatřicátá koncertní sezona, do níž po prázdninách vstoupíme. Filharmonii Hradec Králové tedy čeká rok „půlkulatin". Oslavenec většinou dárky přijímá, a protože bez vás posluchačů by nebylo žádné filharmonie, tedy ani té naší – královéhradecké, jste její součástí i vy. Přijměte proto od nás – vedle mnoha zajímavých koncertů v nové sezoně, také malý dárek v podobě zcela nového, inovativního grafického zpracování našeho celoročního tištěného programu. Možná si budete při jeho čtení nejdříve připadat jako Alenka v říši divů nebo pak i jako Babyloňané, když jim byly pomíchány jazyky. Zkrátka, nechceme vás nudit ani při poslechu našich koncertů, ani při čtení našich programů… Věříme, že se velmi brzy zorientujete a vyberete si z pestré nabídky to, co vás nejvíc zaujme. A to, že je nabídka pestrá, chtějí zdůraznit i různé barvy, které označují jednotlivé koncertní řady.  A v roce jubilejní 35. koncertní sezony to jsou erbovní barvy našeho města a kraje. Vždyť Filharmonie Hradec Králové hraje právě pro vás, milí Hradečané.

Dovolte mně, abych vám i nám do jubilejní 35. koncertní sezony popřál hodně barevných královéhradeckých tónů, které nám nedopřejí spánku a budou nás zvedat ze židlí.