I v letošním roce tyto koncerty pro malé publikum připravil orchestr Filharmonie Hradec Králové ve spolupráci s dirigentem Milošem Machkem, který je známým tvůrcem výchovných hudebních pořadů.

Děti součástí děje


Prostřednictvím pohádkových příběhů seznamuje dirigent malé posluchače s klasickou hudbou a orchestrem, sám v nich vystupuje jako přítel velkých skladatelů, král, skřítek nebo hloupý Honza. Jedná se o koncerty zcela nového typu, které mají hravou, zábavnou formu – orchestr i dětské publikum se stávají součástí děje.

Dirigent Miloš Machek tentokrát připravil na sobotu 13. února s Filharmonií Hradec Králové pohádkový příběh s názvem Den hraček. Co všechno umí hračky? Co dělají, když si s nimi dlouho nikdo nehraje? Co všechno se může třeba stát v domě, když všichni odjedou na víkend?
Na tyto otázky v dalším napínavém pohádkovém vyprávění odpoví společně dirigent a hudební nástroje hradeckých filharmoniků…

Hudební bonbonky


Při vyprávění příběhu zaznějí ukázky ze skladeb Petra Čajkovského (Louskáček, Italské capriccio), Gioacchina Rossiniho (Straka zlodějka), Johanna Strausse (Trič-trač polka) a Charlese Gounoda (Faust a Markétka). Dětský Den hraček začíná v 15 hodin. (zf)