V úterý se ve Filharmonii Hradec Králové už podruhé uskuteční mezinárodní projekt s názvem Den zahraniční země. Prvním státem, který byl představen městu a Královéhradeckému kraji, se vloni v listopadu stala Kanada.

Druhý ročník se nese ve znamení oslav 700. výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn. Zemí úterního slavnostního večera ve Filharmonii Hradec Králové se proto stane Lucemburské velkovévodství.

Od půl osmé večer bude program ve Filharmonii patřit slavnostnímu koncertu české a lucemburské hudby. Jako host se představí úspěšný lucemburský klavírista Jean Muller.

Na programu slavnostního večera Lucemburského velkovévodství v sídle Filharmonie Hradec Králové bude také vernisáž výstavy o Lucembursku, jejíž součástí bude expozice lucemburského malíře českého původu Oty Nalezinka.

Dnes osmdesátiletý Ota Nalezinek se narodil v Lomnici nad Popelkou, vystudoval obor výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě v Praze a vyučoval na základních školách v severních Čechách. Od roku 1970 žije v Lucembursku a do jeho výtvarné tvorby proniká zejména motiv hudby. Navštěvuje koncerty i festivaly doma i v sousedních zemích, kreslí a stává se známým i díky zvučným jménům interpretů (M. André, A. S. Mutter, Rostropovic, Mil Davis, Ella Fitzgerald), pro které kreslí programy, katalogy a ilustrace. V poslední době v jeho tvorbě přibývají také art protis, gobelíny a hudební grafika.

Jeho práce byla úspěšně ohodnocena několika soutěžními cenami a také lucemburským státním vyznamenáním.

(sr)