V sobotu 24. října uvede hudební pohádku Království zlatého slunce. Jejím autorem a dirigentem koncertu je Miloš Machek, známý jako vynikající protagonista dětských koncertů. Sám pečlivě vybírá skladby, které spojuje pohádkovým příběhem.

V příběhu Království zlatého slunce posluchači uslyší skladby Bedřicha Smetany, Oskara Nedbala i Giuseppa Verdiho. Zazní i slavná árie prince Calafa z Pucinniho opery Turandot Nessum dorma. (im)