Navázalo se tak na spolupráci, kterou školy navázaly již před třemi lety na vzdělávacím pobytu na Islandu. Hlavními cíli projektu bylo poznat a analyzovat nové výukové zkušenosti, vyměnit názory a poznatky s dalšími učiteli, rozšiřovat evropskou spolupráci a zlepšovat osobní výukové praktiky.

Požadavek francouzských učitelů byl poznat, jak pouchovská základní škola pracuje. Francouzští hosté byli potěšeni možností navštívit i další školy a zařízení pro děti se speciálními potřebami. Své zkušenosti jim nabídli i učitelé ze ZŠ SNP, na zajímavý program zahájený ranní mší, po které následovala výuka, je pozvali učitelé z Biskupského gymnázia. Nahlédnout do svých hodin umožnili Francouzům i učitelé na OAHK, kteří jim zprostředkovali i možnost navštívit divadelní představení ve francouzštině pořádané Gymnáziem Boženy Němcové. S péčí o děti se speciálními potřebami se mohli francouzští učitelé seznámit v centru Prointepo, kde se také zúčastnili speciální terapeutické péče.

Učitelé ze ZŠ HK Pouchov se starali také o odpolední program, jehož cílem bylo seznámení se s krásami Hradce Králové a vzájemným předáváním si informací v oblasti školství i společenského života obou zemí.

Saša Svobodová