Zahájení vernisáže se uskuteční před hlavním vchodem galerie za přítomnosti náměstkyně krajského hejtmana Martiny Berdychové a pro návštěvníky bude připraveno občerstvení. Galerie moderního umění na výstavách spolupracovala s renomovanými externími kurátory. Projekty se zaměřují na témata rezonující společností, například intimitu nebo životní prostředí.

Největší výstavní prostor ve čtvrtém patře se věnuje skupinové výstavě současné české fotografie s názvem Pozdní intimita. Autoři v ní reagují na tlak masmédií a sociálních sítí zveřejňovat příliš z vlastního soukromí. Objeví se zde jedenáct autorů a autorek, mezi nimi například Pavel Baňka, Veronika Šrek Bromová, Michal Kalhous nebo Alena Kotzmannová. Kurátor výstavy Jiří Ptáček považuje za důležité vztah mezi diváky a autory. „V ideálním případě výstava zafunguje jako ozvučná deska, která rozezní to, co nosíme v sobě a za běžných okolností neumíme nebo nemáme sílu komunikovat,“ komentuje Ptáček.

Videoprojekce Terezy Severové s názvem Strom uprostřed krajiny je dostupná v prostoru Bílá kostka. Její dílo prostřednictvím digitální manipulace nechává před očima diváků růst uschlý strom zasazený kořeny vzhůru a odkazuje k rituálu sázení stromů svobody oslavujícímu vznik Československa. Severová strom vnímá jako typický prvek české krajiny a symbol tradičních českých hodnot – svobody a demokracie. Dílem odkazuje na jejich narušení, podobně jako suchý strom, k jehož kořenům se vrací.

Hustý provoz na silničním okruhu poblíž Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Dopravu v Hradci budou hlídat chytré semafory

V Černé kostce je pak umístěna prezentace Marie Lukáčové. Ta ve svých videokolážích propojuje prvky současné populární kultury, ruční kresby, 3D animace, hudby a rapovaného textu. Obraz je podle ní nástrojem produkce globálního kapitálu a poukazuje na skutečnost, že současná společnost funguje na „nekonečný“ finanční dluh.

Kromě těchto výstav se také slavnostně otevřou stálé expozice ve druhém a třetím patře galerie. Ty prezentují umění dvacátého století netradičním způsobem. V expozici Minulé století – dvacet osobností se návštěvník setká s uměním české moderny prostřednictvím svébytných děl místních autorů. Expozice Posledních padesát let pak uvádí české umění od 70. let až do dnešní doby. Autor výstavy Tomáš Pospiszyl nevypráví příběh umění chronologicky, nýbrž tematicky jako slabikář různých přístupů s důrazem na rozmanitost jazyka a projevů jednotlivých autorů.

Během sobotní akce navíc galerie pokřtí katalogy obou stálých expozic nebo populárně-naučnou publikaci Galerie moderního (č)umění. Na krátkodobé výstavy se návštěvníci mohou přijít podívat až do 29. srpna.