Galerie moderního umění
v Hradci Králové
Velké náměstí

15. listopadu 2007 - 13. ledna 2008
Jaroslava Severová
Digitální tisky a světelné objekty
Jaroslava Severová svou uměleckou tvorbu neustále rozvíjí a obohacuje netradičními přístupy a tvůrčími experimenty v obou základních polohách tvorby, v grafice i v prostorových objektech a instalacích.
7. listopadu 2007 - 2. března 2008
České výtvarné umění
19. století
ve sbírkách
Galerie moderního umění
v Hradci Králové
Komorní výstava nabízí návštěvníkům výběr obrazů českých malířů 19. století ze sbírek galerie (mimo jiné Antonín Chittussi, Jan Novopacký, František Ženíšek, Julius Mařák, Vojtěch Bartoněk a další).
V letošní verzi expozice 19. století se pracovníci galerie zaměřili na krajinu a náboženské motivy. Uvidíte rozměrné Zvěstování Zikmunda Rudla i velmi neobvykle pojatý oltářní obraz Františka Urbana Madona v růžích.

Otevírací doba:

Od středy 2. ledna
denně mimo pondělí
od 9.00 do 12.00
a od 13.00 do 18.00 hodin.