Galerie moderního umění Velké náměstí Hradec Králové:

24. května – 23. září: Jiří Beránek – Střepy

Tvorbu Jiřího Beránka (1945) známe především z jeho monumentálních dřevěných soch a objektů. Pro výstavu v komornějším prostředí galerie autor připravil konceptuální projekt, založený na kontrastu nahrubo opracovaného dřeva, břidlice a barevného skla.

31. května - 2. září: Václav Špála (z cyklu Moderní česká krajinomalba)

Výstava představuje dílo jednoho z nejsmyslovějších malířů českého moderního umění a nahlíží do jeho světa plného radosti a zářivých barev. Jen málokterému umělci bylo věnováno tolik výstav, monografií a článků. Díla Václava Špály také patří mezi nejčastěji prodávaná na trhu s uměním a snad nejvíce falzifikátů z oblasti českého moderního umění se vydává právě za Špálu.