Vytváření sbírek patří mezi důležité oblasti práce galerie. Výsledky této činnosti jsou obvykle patrné až za delší období a návštěvníci se s nimi mohou seznamovat ve stálé expozici České výtvarné umění 20. století i na výstavách, které dokumentují vybrané části sbírek galerie. Vedle toho Galerie moderního umění také pravidelně představuje nově získaná díla na výstavách přírůstků.

Tato výstava nabízí návštěvníkům jedinečnou možnost prohlédnout si výběr nejdůležitějších uměleckých děl, která obohatila sbírky galerie v uplynulých pěti letech.

Zároveň je v malém výstavním sále do 7. března 2010 otevřena výstava českého výtvarného umění 19. století ze sbírek galerie. To nejkrásnější ze sbírky obrazů a plastik předminulého století můžete opět po třech letech obdivovat v prvním patře galerie. Tentokrát navíc v doprovodu katalogu zahrnujícího všechny tři tematické okruhy (Mistrovská díla, Neklidem k lidem a Měšťanský život).

Nepochybně všechny opět okouzlí raná díla Piepenhagenova a také Chittussi, Brožík, Kupka nebo Mucha. Galerie moderního umění v Hradci Králové se rozsahem a kvalitou svých uměleckých sbírek řadí mezi nejvýznamnější galerie v České republice. Vytváří, odborně spravuje a zpřístupňuje sbírky českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století až po díla současných autorů.

Galerie je otevřena denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin. (zr)