I když jenom jeho část. Stalo se 21. června 2007. Architekt Jan Kotěra, jehož první prací v Hradci Králové byla právě přestavba Grandhotelu v secesním stylu, by měl radost.


Původní budova Grandhotelu na rohu tehdejší Jiříkovy třídy byla dílem stavitele Weinhängsta z roku 1897. Stavba s věžovitým nástavcem a cibulovitou bání měla ráz spíše palácový.

Začátkem 20. století objednal doktor František Ulrich projekt na Okresní dům v Hradci Králové. Na Umělecko-průmyslové škole v Praze vyhledal Jana Kotěru, kterého už znal z dřívějších pravidelných návštěv Vídně, kam starosta Ulrich každý týden zajížděl. Jan Kotěra nabídku rád přijal. Jak sám vzpomíná, cítil se v Praze ve škole příliš osamělým a byl za každou práci velice vděčen.

Ulrichovo zadání představovalo vybudování hotelové budovy vnitřně spojené s rohovým starším hotelem. Pouze v prvním patře mělo být několik kanceláří okresního výboru. Kotěra se věnoval úkolu s nadšením a doktor Ulrich poskytl všechny možnosti v nemalém měřítku. Okresní dům se stal úvodem ke vstupu stavební kultury do Hradce Králové. Asymetricky položený rizalit s bohatými sochařsky dekorovanými články byl trvalou ozdobou. Kotěra vybudoval budovu krásnou a účelnou. Oddělil vstup do kanceláří úřadu od vstupu do kavárny a restaurace v přízemí budovy.

V přízemí vyřešil dvojitý jídelní sál s individuálně navrženým nábytkem. Výtvarná čistota a elegance. Vzdušné a dobře osvětlené prostory. Kotěra si byl vědom, že řeší prostory pro nejlepší podnik v Hradci Králové. Unikátní dílo vzniklo ze spolupráce Kotěry, Preislera a Suchardy.

Štukové festony, obloučky, lemovka kolem obrysu oblouku hlavního klenutí má decentní malovaný vlys stylizovaných listů. Dva kovové lustry, svítidla a osvětlovací ramena pro ozdobu stěn jsou Kotěrovými návrhy. Menší jídelnu přizdobil vysokými keramickými vázami v podélných stěnách. Pro restaurační zařízení navrhl stoly a židle, příborník a stolky. Typ stolů byl několikerý. Objevily se i stolky rodinné u nás tehdy málo obvyklé.

Malbu objednal u malíře J. Preislera. Freska v restauraci byla kopií obrazu z roku 1923. Byla to šťastná spolupráce doktora Ulricha s profesorem Kotěrou. Znamenala hodně pro město Hradec Králové.

O to víc je potřeba ocenit řešení podnikatele Michalise Dzikose a architekta rekonstrukce Ondřeje Kukráta, kteří zachránili jedinečné dílo profesora Kotěry. Vrátili Kotěru a s ním i doktora Ulricha Hradci Králové. Vždyť už v době vzniku nemělo toto dílo u nás obdoby.


JIŘÍ MALINA