Mužská část nezůstala dlouho pozadu a následovala je. Svá těla svěřili uměleckému fotografovi Sovovi.

Účel je stále stejně šlechetný. Prodejem lehce erotického kalendáře můžete podpořit chod a aktivity Soviček, malých hasičů ze Sovětic.

Vše o prvním kalendáři čtěte zde.

Sovětické hasičky pro kalendář.