Hana Hegerová získala během své výjimečné kariéry u kritiků i fanoušků řadu jmen: Velká dáma šansonu, Piaf z Prahy nebo také Šansoniérka se slovanskou duší. Prosadila se především jako zpěvačka šansonu, která nemá žádnou srovnatelnou konkurenci.
Její nenapodobitelný projev je založen zejména na hereckém přístupu k textu a nesporném dramatickém talentu, kterým Hana Hegerová disponuje. Velké uznání sklidila i v cizině, hlavně v německy mluvících zemích a v kolébce šansonu – Francii.
Hana Hegerová v sobotu oslavila 76. narozeniny.