Přítomné uvítala Eliška Zapletalová, farářka Církve československé husitské, nynějšího vlastníka bývalé synagogy. Hlavní slovo patřilo Jeho Excelenci zvláštnímu a zplnomocněnému velvyslanci Státu Izrael v České republice Danielu Meronovi. V návaznosti na úvodní židovskou píseň v podání Dany Krausové připomněl, že slova šalom alejchem, používaná jako pozdrav, znamenají „mír s vámi“. Zmínil svou osobní vazbu na zdejší region, neboť v Hradci Králové se narodil Viktor Fischl, český, židovský a izraelský básník, prozaik, překladatel a publicista, strýc jeho ženy. Ve stručnosti popsal historii přátelských vztahů mezi našimi zeměmi, ocenil, že Československo bylo mezi prvními státy, které uznaly Izrael vzápětí po vyhlášení nezávislosti a rovněž poskytlo nově vzniklému státu vybavení letectva včetně výcviku pilotů, a to právě v Hradci Králové.

Dalšími řečníky slavnostního otevření výstavy byli královéhradecký hejtman Jiří Štěpán a hořický starosta Aleš Svoboda. Přítomné potěšil i další významný host, ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch, velký přítel Izraele a znalec zdejšího výborného vína, jehož ochutnávku nabídl hostům vernisáže.

Výstava, která vznikla z podnětu Velvyslanectví Státu Izrael a na jejím uvedení v Hořicích se podílí Církev československá husitská, se kromě památné návštěvy TGM, vnímané místními lidmi jako důležité symbolické vyjádření podpory, věnuje také přelomovým historickým milníkům ve vzájemných vztazích, jmenovitě vzniku Státu Izrael, v nichž nezastupitelnou a klíčovou roli na mezinárodním poli sehrál Jan Masaryk a československá diplomacie.

Výstava bude otevřena do 13. března, a to vždy v pátek od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, v sobotu pak mezi 9. a 12. hodinou.

Jindra Váchová