Vznikla z Hudby československého letectva, která byla založena v roce 1949. Prvním kapelníkem se stal mjr. Josef Velan, absolvent Vídeňské školy na violu. Dirigentem byl Ferdinand Škrobák.

Základ orchestru tvořili absolventi pražské Vojenské hudební školy. V roce 1950 byla hudba přemístěna k leteckému útvaru do posádky Mladá a krátce nato, na jaře v roce 1951 do posádky Hradec Králové. Od roku 1963 působí převážně ve východočeském kraji.

Občané města Hradce Králové ji znají z účinkování při různých oficiálních činnostech, státních oslavách a promenádních koncertech. Početnou skupinu tvoří i rozhlasoví posluchači, pro které orchestr natočil v minulosti více jak 400 skladeb.

Za úspěšnou a společensky prospěšnou činnost získala Vojenská hudba Hradec Králové celou řadu uznání a vyznamenání od vojenských, státních a společenských orgánů.

V současnosti jsou velmi oblíbené výchovné koncerty pořádané na Hradecku pro základní školy. Spolupracují též s vojenskými i civilními lázeňskými léčebnami v Teplicích a Poděbradech, kde si hosté mohou poslechnout hudbu při promenádních koncertech.

Orchestr též ovládá taneční kreace za doprovodu hudby, tzv.show-program, který je velice žádán převážně na hudebních festivalech doma a v zahraničí.

V rámci široké propagace AČR na veřejnosti nově vznikl dechový žesťový kvintet, který je maximálně využíván k akcím nejrůznějšího rázu. Nelze opomenout ani taneční skupinu „Pohoda“, jež aktivně reprezentuje Vojenskou hudbu a AČR při tanečních příležitostech.

V čele hudby v současnosti stojí velitel hudby – hlavní dirigent major Jiří Lexa, zástupce velitele kapitán Bohumil Hofman a dirigent kapitán Richard Czuczor. (zr)