Další z řady besed, které pořádají obce mikroregionu obcí památkové zóny 1866, se tentokrát přenesla do děje bitvy u Chlumu v okolí Hořiněvsi, Máslojed či Račic nad Trotinou.

Podle historiků tady došlo ke klíčovému rozhodnutí. „Druhý a čtvrtý sbor rakouské armády se nechaly zlákat bojem o les Svíb, kde však neměly vůbec co dělat. Původně měly střežit pravé křídlo bitvy a zůstat mezi Chlumem a Nedělištěm a Nedělištěm a Labem,“ popisoval události Aleš Chvojka z Muzea východních Čech.

Svým přesunem k Hořiněvsi a Máslojedům oba sbory tehdy odkryly pravé křídlo bitvy a Prusové, kteří tehdy už uvažovali o ústupu, dostali novou sílu. „Tímto rozhodnutím ješitných vojevůdců to rakouská armáda prohrála,“ uvedl Chvojka.

To však nebyly jediné zajímavé a pro mnohé návštěvníky překvapivé a neznámé informace. Dobovou atmosféru dokreslovaly také uniformy, jež Aleš Chvojka spolu se svým synem na ukázku přivezli.

Milovníky zbraní uchvátilo hned několik kusů pušek, na nichž bylo vidět, jak se postupně vyvíjely. Nechyběly ani ukázky polní výstroje. Příchozí si mohli zblízka prohlédnout a osahat dřívější várnici.

„Říkalo se tomu kochmašina. Sloužila pro pět až šest vojáků, kteří si v tom vařili a vyfasovali do toho vařené maso a vývar,“ upřesnil Aleš Chvojka. Z dalších unikátních věcí se vyjímaly helmice, šrapnely či ukázky znaků čák a helmic.

„Byla to již v pořadí čtvrtá beseda v rámci propagačního projektu mikroregionu. Následovat budou i další akce. Vše je možné uskutečnit díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje,“ řekla starostka Hořiněvsi Jana Kuthanová.