„Nejprve bude za speciálních hygienických podmínek otevřena galerie Labyrint - stálá expozice Příběh Draku, krátkodobá výstava A neříkej to ve škole a interaktivní laboratoř. Pro návštěvníky, kteří zatím nebudou chtít trávit čas v uzavřených prostorách také divadlo připravuje speciální divadelní „výpravu“, která bude probíhat z větší části venku. Divadelní provoz bychom chtěli zahájit v červnu,“ upřesňuje ředitel divadla Tomáš Jarkovský.