Projekt Zavěšená vstupenka odstartoval v říjnu 2017 v brněnském divadle Polárka. Později se k němu připojila spolu s královéhradeckým Divadlem Drak i divadla pro děti v Kladně a Českých Budějovicích. Cílem projektu je umožnit dětem ze sociálně slabých rodin získat stejné kulturní zážitky jako mají jejich vrstevníci. Přispět může každý, kdo zakoupí na pokladně Divadla Drak nebo na portálu hkpoint.cz tzv. zavěšenou vstupenku, tedy vstupenku, kterou nevyužije sám k návštěvě představení, ale věnuje ji klukovi nebo holce, které sice nezná, ale kteří by se jinak do divadla nejspíš nedostali. Divadlo Drak pak vstupenku předá spolupracujícím neziskovým organizacím, díky nimž se všechny zakoupené zavěšené vstupenky dostanou ke konkrétním potřebným dětem.

„Když jsme se do projektu zapojili, netušili jsme, že bude mít tak milou odezvu u našich diváků. Díky nim tak každý měsíc můžeme věnovat až 30 vstupenek sociálně znevýhodněným dětem a ty pak mohou bezplatně navštívit představení v Divadle Drak. V současné době spolupracujeme se čtyřmi hradeckými neziskovými organizacemi, které nám pomáhají zavěšené vstupenky dětem a mladým lidem ze sociálně slabých poměrů předávat,” řekla k projektu Barbora Kalinová, vedoucí marketingu a produkce Divadla Drak.