Autorům výstavy, která je výsledkem spolupráce Muzea východních Čech, Univerzity Palackého v Olomouci, Národního památkového ústavu a Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, se podařilo shromáždit na čtyři stovky uměleckých předmětů - sochy, deskové obrazy, celé středověké oltáře, knižní malbu, archiválie, umělecké řemeslo, archeologické památky a doklady každodennosti středověkého člověka, z nichž největší část zapůjčilo Biskupství královéhradecké a Muzeum Ziemi Kłodzkiej v Kłodzku. “K nejpozoruhodnějším exponátům patří například chrudimské oltáře, které patří ke skvostům výtvarného umění 16. století,” říká mluvčí muzea Lucie Peterková. “Velmi zajímavým exponátem je oltář sv. Kateřiny, z kostela sv. Kateřiny v Chrudimi, který návštěvníci vidí vlastně výjimečně ve stavu, ve kterém ho veřejnost obvykle nemá možnost shlédnout. Část je totiž zrestaurována a část ještě ne. Bez zajímavosti není ani středová deska z oltáře Panny Marie, z dalšího chrudimského kostela Nanebevzetí Panny Marie od Mistra Královéhradeckého oltáře.”

Největším exponátem je epitaf Markéty, manželky Jana Ratolda datovaný rokem 1431, který je zároveň jedním z největších dochovaných středověkých epitafů v Čechách. Naopak – nejmenšími artefakty jsou vedle archeologických nálezů sošky sv. Petra a Pavla: zlatnické práce vysoké umělecké úrovně z doby kolem roku 1400.

“Pozoruhodný je také iluminovaný kodex litomyšlského biskupa Jana Železného na pergamenu,” doplňuje Lucie Peterková. “ Vzhledem k citlivosti materiálu bude rukopisem v průběhu výstavy opatrně manipulováno - stránky kodexu se budou po určité době otáčet, aby nedošlo k jejich poškození.”

Výstava Uprostřed Koruny české v Muzeu východních Čech potrvá do 28. června.